Με επιδότηση έως 60% η μετατροπή καυστήρα πετρελαίου σε φυσικού αερίου

diak-logo-posts

Με επιδότηση έως 60% η μετατροπή καυστήρα πετρελαίου σε φυσικού αερίου

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Σημαντικό οικονομικό όφελος ύψους έως και 5.500 ευρώ θα έχουν οι νέοι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με φυσικό αέριο, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, η δράση αφορά σε επιδότηση του κόστους εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου που ανέρχεται έως το 60% της συνολικής αξίας της και με ανώτατο όριο ανάλογο με την εγκατεστημένη ισχύ του λέβητα, που μπορεί να φτάσει το ποσό των 5.500 ευρώ.

Ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι ενδιαφερόμενοι να κατοικούν σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα, με τιμή ζώνης που δεν υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ και να βρίσκονται σε δρόμο με ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα μέχρι και την 30ή Απριλίου 2015, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την ισχύ της δράσης.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι παράλληλα με το νέο πρόγραμμα επιδότησης, η ΕΠΑ Αττικής παρέχει έκπτωση στα τέλη σύνδεσης έως και 100% για νέες κεντρικές θερμάνσεις και 50% στα τέλη σύνδεσης μεμονωμένων διαμερισμάτων.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι η εταιρεία ήδη εφαρμόζει χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και κατοίκους μεμονωμένων διαμερισμάτων, το οποίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες καταναλωτών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος επιδότησης.

Απαντήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης

Τι είναι το πρόγραμμα επιδοτήσεων – εγκαταστάσεων θέρμανσης;

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση μέρους του κόστους εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου.

Ποιοι καταναλωτές είναι δικαιούχοι;

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν ιδιοκτήτες κατοικιών, είτε είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία. Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 ευρώ ανά τ.μ., εντός του λεκανοπεδίου Αττικής, όπου υπάρχει δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Σε περίπτωση πολυκατοικίας πρέπει τουλάχιστον το 50% των διαμερισμάτων να είναι κατοικίες.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου, όπως καυστήρας, λέβητας, σωληνογραμμή φυσικού αερίου, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, μελέτη κ.λπ. (εργασία και υλικά εγκατάστασης).

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης;

Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του κόστους της νέας εγκατάστασης θέρμανσης και με ανώτατο όριο, ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του λέβητα.

Παραδείγματα:

  1. Για εγκατάσταση ατομικής θέρμανσης σε μεμονωμένο διαμέρισμα (έως 35.000 kcal) αξίας 1.800€ (συμπ. ΦΠΑ), η επιδότηση ανέρχεται σε: 1.800€ x 60%= 1.080€ με ανώτατο όριο επιδότησης τα 1.000€. Ο καταναλωτής θα πληρώσει 800€.
  2. Για εγκατάσταση θέρμανσης σε πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση και ισχύ λέβητα 180.000 Kcal/h αξίας 6.500€ (συμπ. ΦΠΑ), με αλλαγή λέβητα η επιδότηση ανέρχεται σε: 6.500€ x 60%=3.900€. Ο καταναλωτής θα πληρώσει 2.600€ (6.500€—3.900€).

Πώς δίνεται η επιδότηση;

Ο καταναλωτής, κατά την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, καταβάλλει μόνο τη δική του συμμετοχή και το ποσό της επιδότησης αποδίδεται στον εγκαταστάτη/προμηθευτή.

Μια πολυκατοικία για να επωφεληθεί το σύνολο της επιδότησης πρέπει το σύνολο των ιδιοκτητών να υποβάλει αίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιδότηση προκύπτει από τα χιλιοστά ιδιοκτησίας που συγκεντρώνονται κατά την υποβολή της αίτησης.

Για πόσο διάστημα θα διαρκέσει το πρόγραμμα;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους, ενώ αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.

Ποιος φορέας εγκρίνει το φάκελο των δικαιολογητικών και άρα αποφασίζει για την ένταξή μου στο πρόγραμμα;

Η κατάθεση, ο έλεγχος και η τελική έγκριση των δικαιολογητικών για την Αττική γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΠΑ Αττικής, που έχει οριστεί και ως φορέας διαχείρισης του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα; Τι κερδίζω;

Το πρόγραμμα επιδότησης δίνει μία μοναδική ευκαιρία να μετατρέψετε την εγκατάσταση θέρμανσης από το ρυπογόνο πετρέλαιο στο οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον φυσικό αέριο, κάνοντας μια σημαντική επένδυση με αισθητά μειωμένο κόστος. Η εξοικονόμηση του φυσικού αερίου σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης την περσινή χειμερινή περίοδο ανήλθε για τους καταναλωτές της Αττικής κατά μέσο όρο σε ποσοστό 42%.

Ποιες άλλες προσφορές βρίσκονται σε ισχύ από την ΕΠΑ Αττικής;

Η ΕΠΑ Αττικής χρηματοδοτεί έως και 12.300€ τη μετατροπή σε φυσικό αέριο για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων και έως 1.200€ για αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων.

Παράλληλα, η ΕΠΑ Αττικής παρέχει έκπτωση στα τέλη σύνδεσης έως και 100% για νέες κεντρικές θερμάνσεις και 50% στα τέλη σύνδεσης αυτόνομων συνδέσεων.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για να πάρω περισσότερες πληροφορίες;

  • Στο 1133
  • Στο www.energiaonline.gr
  • Στο www.ypeka.gr
  • Στα σημεία εξυπηρέτησης καταναλωτών της ΕΠΑ Αττικής
  • Στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής σε όλη την Αττική.