Καριέρα

Καριέρα

Η ΔΙΑΚ ΑΘΗΝΑ είναι μία αξιόπιστη εταιρεία διαχείρισης κτιρίων, από τις πιο καταξιωμένες επιχειρήσεις του κλάδου,  που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα.

Αποστολή μας είναι η προσφορά επαγγελματικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του κτιρίου τους, την βελτίωση των συνθηκών ζωής τους και της καθημερινότητάς τους καθώς και την εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου.

Για την κάλυψη των αναγκών μας βρισκόμαστε συνεχώς στην διαδικασία δημιουργίας ομάδων έργου για κάθε πόστο, αποτελούμενων από έμπειρους επαγγελματίες που θα προσληφθούν σε άμεσο χρόνο. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να σας προσφέρουμε μια θέση εργασίας με προοπτική εξέλιξης και ανάπτυξης εντός εταιρείας.

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας της ΔΙΑΚ ΑΘΗΝΑ και να γίνετε μέρος μιας αναπτυσσόμενης και δυναμικής εταιρείας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή εναλλακτικά στο fax:210 980.1.980.