Εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρων

56dab2b3675237b0ba79395c67ee9ae4

Εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρων

 • Καθαρισμός του λέβητα από τα κατάλοιπα της καύσης (θάλαμος καύσης – φλογαυλοί – καπνοθάλαμος κ.α.)
 • Συντήρηση καυστήρα (αντλία – φίλτρα – ακίδες – Μπεκ – καλώδια υψηλής – μετασχηματιστής – ηλεκτρονικό κ.α.)
 • Μέτρηση ρύθμισης καύσης με κατάλληλα όργανα (διοξείδια – ΝΟΧ – αιθάλη – ελκυσμός – πίεση αντλίας κ.α.)
 • Ηλεκτρονικά όργανα σύφωνα με με τη νέα νομοθεσία 2012
 • Βελτίωση του βαθμού απόδοσης ΛΕΒΗΤΑ-ΚΑΥΣΤΗΡΑ
 • Έλεγχος δοχείου διαστολής και τεστ ασφάλειας έναντι υπερθέρμανσης & υπερπίεσης
 • Σύνταξη και παράδοση του ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στον υπεύθυνο του κτιρίου
 • Οποιαδήποτε επισκευή στο λεβητοστάσιο
 • Αντικατάσταση – τοποθέτηση καυστήρα και λέβητα στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Πιστοποιητικά μηχανολόγου

Προμήθεια παρουσία σας

Σέρβις καυστήρα

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά