Συντήρηση ανελκυστήρα

da8a96cfc8ca1dd33bc42677c8b9c7c6

Συντήρηση ανελκυστήρα

Αρμοδιότητα μας είναι η εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας σας. Η συντήρηση ανελκυστήρα είναι σημαντική.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους συνεργάτες προσφέρουμε:

  1. Έλεγχο Άδειας του Συντηρητή
  2. Τήρηση Σύμβαση Έργου με τον Συντηρητή του Ανελκυστήρα στην Εφορία
  3. Βιβλίο συντήρησης ανελκυστήρα
  4. Καρτέλα συντήρησης ανελκυστήρα
  5. Τακτικούς ελέγχους πιστοποίησης ανελκυστήρα
  6. Έλεγχος βάσει Νομοθεσίας της Οικείας Διεύθυνσης Βιομηχανίας – διασταύρωση χρέωσης με συχνότητα επισκευών και κόστους συντήρησης
  7. Πιστοποίηση εργασιών μέσω CHECK LIST ΔΙΑΚ

Αδειούχοι συντηρητές

Έλεγχοι πιστοποίησης

Check List ΔΙΑΚ

    Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά