Νομική Υποστήριξη

aa5045f13216477abf2a0e16a08acd59

Νομική Υποστήριξη

Νομική Υποστήριξη Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Κοινοχρήστων Οφειλών

Αποτελεσματικές Λύσεις για τη Διαχείριση Οικονομικών Προβλημάτων

Η είσπραξη ληξιπρόθεσμων κοινοχρήστων οφειλών αποτελεί μια πρόκληση για πολλές πολυκατοικίες και κοινόχρηστα κτίρια. Οι νομικές πτυχές που εμπλέκονται μπορούν να είναι πολύπλοκες και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση για να διαχειριστούν αποτελεσματικά.

Στην ΔΙΑΚ ΑΘΗΝΑ, προσφέρουμε νομική υποστήριξη για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων κοινοχρήστων οφειλών, προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις για τη διαχείριση των οικονομικών προβλημάτων της κοινότητάς σας.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΟΣΟ
Έρευνα ακίνητης περιουσίας ανά πηγή  60€
Σύνταξη εξώδικης πρόσκλησης  100€
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση έως 5.000 €  100€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 5.001 € έως 20.000 €  200€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 20.001 €
έως 50.000 €
 300€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 50.001 €
έως 150.000 €
 450€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 150.001 € και άνω  700€ (1,2)
Σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση  30€  (3)
Εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτου του οφειλέτη

-Αμοιβή δικηγόρου και αίτηση στο υποθηκοφυλάκειο, περιγραφή ακινήτου και εγγραφή προσημείωσης με βάση διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόφαση

-Δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογίου για έγγραφη προσημείωση

-Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη

 

350€

0,075% – 0,085% επί της οφειλής

100€

Κατάσχεση, πρόγραμμα πλειστηριασμού. Δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού ή εντολή για αναγκαστική εκτέλεση στον συμβολαιογράφο ή δικαστικό επιμελητή αντίστοιχα, κατάθεση παράδοση εγγράφων εκτέλεσης, επιμέλεια διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

– Αμοιβή συμβολαιογράφου – δικαστικού επιμελητή

– Αμοιβή δικηγόρου

– Αναγγελία σε πληστηριασμό

 

 

Όπως καθορίζεται από τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

100€

150€

 Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

– Σύνταξη κατασχετηρίων και παρακολούθηση

Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Ανακοπές και αναστολές κατά διαταγών πληρωμής και διαδικασίας εκτέλεσης

– Αμοιβή δικηγόρου

150€ Ειρηνοδικείο
300€ Πρωτοδικείο
(έως 250.000€)
Σύνταξη – Κατάθεση αγωγής μικροδιαφοράς 100€
Αναβολές αστικών/ποινικών δικαστηρίων, σύνταξη κλήσης από ματαίωση 30€
Σύνταξη – Κατάθεση έγκλησης (από ακάλυπτη επιταγή) 150€
Παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικό δικαστήριο Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, τακτικής αγωγής, αγωγής μικροδιαφοράς
– Αμοιβή δικηγόρου
Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αναγνώρισης – ρύθμισης χρέους 80€
Παρακολούθηση πορείας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης 30€
Παρακολούθηση αίτησης πτώχευσης 30€
Αναγγελία σε πτώχευση / εξυγίανση 150€
Παρακολούθηση δικαστηρίων Ν. 3869/10 Αττική 150€
Επαρχία 200€
Για τις επιδόσεις των δικογραφιών, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών θα γίνονται σύμφωνα με το ΦΕΚ των αμοιβών τους

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Νομική Αξιολόγηση

Ανάλυση της νομικής κατάστασης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ανάπτυξη στρατηγικής για την είσπραξή τους.

Επικοινωνία με τους Οφειλέτες

Διεκπεραίωση της επικοινωνίας με τους οφειλέτες για την εξήγηση των υποχρεώσεών τους και την επίλυση των διαφορών.

Δικαστικές Διαδικασίες

Εκπροσώπηση της κοινότητας σας σε δικαστικές διαδικασίες για την αποκατάσταση των οφειλών.

Συμβουλές και Οδηγίες

Παροχή συμβουλών και οδηγιών για τη διαχείριση της οικονομικής πλευράς της κοινότητάς σας σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο.

Στις υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται:

  • Παροχή νομικής συμβουλής και ενημέρωση για κάθε πρόβλημα της πολυκατοικίας από το νομικό μας σύμβουλο.
  • Νομική εκπροσώπηση της Διαχειριστικής Επιτροπής σε διοικητικές – δικαστικές αρχές.
  • Εξώδικη επίλυση διαφορών.
  • Ένδικα μέσα σε κάθε περίπτωση που θα κριθούν ως απαραίτητα
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΟΣΟ
Έρευνα ακίνητης περιουσίας ανά πηγή  60€
Σύνταξη εξώδικης πρόσκλησης  100€
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση έως 5.000 €  100€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 5.001 € έως 20.000 €  200€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 20.001 €
έως 50.000 €
 300€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 50.001 €
έως 150.000 €
 450€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 150.001 € και άνω  700€ (1,2)
Σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση  30€  (3)
Εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτου του οφειλέτη

-Αμοιβή δικηγόρου και αίτηση στο υποθηκοφυλάκειο, περιγραφή ακινήτου και εγγραφή προσημείωσης με βάση διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόφαση

-Δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογίου για έγγραφη προσημείωση

-Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη

 

350€

0,075% – 0,085% επί της οφειλής

100€

Κατάσχεση, πρόγραμμα πλειστηριασμού. Δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού ή εντολή για αναγκαστική εκτέλεση στον συμβολαιογράφο ή δικαστικό επιμελητή αντίστοιχα, κατάθεση παράδοση εγγράφων εκτέλεσης, επιμέλεια διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

– Αμοιβή συμβολαιογράφου – δικαστικού επιμελητή

– Αμοιβή δικηγόρου

– Αναγγελία σε πληστηριασμό

 

 

Όπως καθορίζεται από τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

100€

150€

 Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

– Σύνταξη κατασχετηρίων και παρακολούθηση

Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Ανακοπές και αναστολές κατά διαταγών πληρωμής και διαδικασίας εκτέλεσης

– Αμοιβή δικηγόρου

150€ Ειρηνοδικείο
300€ Πρωτοδικείο
(έως 250.000€)
Σύνταξη – Κατάθεση αγωγής μικροδιαφοράς 100€
Αναβολές αστικών/ποινικών δικαστηρίων, σύνταξη κλήσης από ματαίωση 30€
Σύνταξη – Κατάθεση έγκλησης (από ακάλυπτη επιταγή) 150€
Παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικό δικαστήριο Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, τακτικής αγωγής, αγωγής μικροδιαφοράς
– Αμοιβή δικηγόρου
Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αναγνώρισης – ρύθμισης χρέους 80€
Παρακολούθηση πορείας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης 30€
Παρακολούθηση αίτησης πτώχευσης 30€
Αναγγελία σε πτώχευση / εξυγίανση 150€
Παρακολούθηση δικαστηρίων Ν. 3869/10 Αττική 150€
Επαρχία 200€
Για τις επιδόσεις των δικογραφιών, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών θα γίνονται σύμφωνα με το ΦΕΚ των αμοιβών τους

Τιμοκατάλογος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α) ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σύνταξη εξωδίκου (προαπαιτούμενο)

120

Επίδοση εξωδίκου σε κάθε οφειλέτη– Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή

52,08/ ανά επίδοση

Αμοιβή για σύνταξη αίτησης διαταγής πληρωμής και κατάθεσης στο δικαστήριο (περιλαμβάνεται γραμμάτιο κατάθεσης στο δικαστήριο)

144-384 (ανάλογα με τους οφειλέτες, το ποσό της απαίτησης και τα έγγραφα)

Δικαστικό Ένσημο (Παράβολο στο ελληνικό κράτος)

Εξαρτάται από το ποσό της οφειλής
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (μετά από λίγες ημέρες)

Τέλος απογράφου

Εξαρτάται από το ποσό της οφειλής

Σύνταξη επιταγής προς πληρωμή (επιτάσσεται ο οφειλέτης να καταβάλει το αιτούμενο ποσό)

48,00

Επίδοση της Διαταγής Πληρωμής με την επιταγή– Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή

50,08/ ανά επίδοση
Μετά την επίδοση, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα μέσα σε προθεσμία 15 εργασίμων ημερών, να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής.

α) ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΝΑΚΟΠΉ (συνήθως δεν ασκείται γιατί ο οφειλέτης δεν θέλει να επιβαρυνθεί με έξοδα) μέσα στη νόμιμη προθεσμία και δεν συμμορφωθεί εκουσίως:

Συνήθως προχωράμε σε κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών

Αμοιβή για σύνταξη κατασχετηρίων:

 

 

 

 

192

Επίδοση Κατασχετηρίου σε τραπεζικά Ιδρύματα – Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή

52,08/ ανά επίδοση

β) ΕΑΝ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΝΑΚΟΠΉ: Τότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα σε κατάσχεση. Γίνεται δικαστήριο επί της ανακοπής, στο οποίο πρέπει να παρασταθούμε καταθέτοντας και προτάσεις.

Αμοιβή για παράσταση και κατάθεση προτάσεων:

 

 

 

264

Β) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

Αμοιβή για σύνταξη αγωγής και κατάθεσης στο δικαστήριο (περιλαμβάνεται γραμμάτιο κατάθεσης στο δικαστήριο)

180-360 (ανάλογα με τους οφειλέτες και το ποσό της απαίτησης)

Επίδοση της αγωγής – Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή

53,08/ ανά επίδοση

Δικαστικό Ένσημο (Παράβολο στο ελληνικό κράτος)

Ανάλογα με το ποσό της οφειλής

Συζήτηση της αγωγής (Γραμμάτιο παράστασης και κατάθεσης προτάσεων)

240
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (μετά από κάποιους μήνες)

Εάν μας επιδικάσει ένα ποσό άμεσα (προσωρινή εκτελεστότητα) προχωράμε άμεσα σε κατάσχεση.

Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης.

Με τη νομική υποστήριξη είσπραξης ληξιπρόθεσμων κοινοχρήστων οφειλών της ΔΙΑΚ ΑΘΗΝΑ, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι νομικές πτυχές των οικονομικών σας προβλημάτων διαχειρίζονται με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις

Έγγραφο χωρίς τίτλο (2)
γγγςπ

    Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά