Νομική Υποστήριξη

aa5045f13216477abf2a0e16a08acd59

Νομική Υποστήριξη

Στις υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται:

  • Παροχή νομικής συμβουλής και ενημέρωση για κάθε πρόβλημα της πολυκατοικίας από το νομικό μας σύμβουλο.
  • Νομική εκπροσώπηση της Διαχειριστικής Επιτροπής σε διοικητικές – δικαστικές αρχές.
  • Εξώδικη επίλυση διαφορών.
  • Ένδικα μέσα σε κάθε περίπτωση που θα κριθούν ως απαραίτητα
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΟΣΟ
Έρευνα ακίνητης περιουσίας ανά πηγή  60€
Σύνταξη εξώδικης πρόσκλησης  100€
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση έως 5.000 €  100€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 5.001 € έως 20.000 €  200€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 20.001 €
έως 50.000 €
 300€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 50.001 €
έως 150.000 €
 450€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 150.001 € και άνω  700€ (1,2)
Σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση  30€  (3)
Εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτου του οφειλέτη

-Αμοιβή δικηγόρου και αίτηση στο υποθηκοφυλάκειο, περιγραφή ακινήτου και εγγραφή προσημείωσης με βάση διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόφαση

-Δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογίου για έγγραφη προσημείωση

-Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη

 

350€

0,075% – 0,085% επί της οφειλής

100€

Κατάσχεση, πρόγραμμα πλειστηριασμού. Δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού ή εντολή για αναγκαστική εκτέλεση στον συμβολαιογράφο ή δικαστικό επιμελητή αντίστοιχα, κατάθεση παράδοση εγγράφων εκτέλεσης, επιμέλεια διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

– Αμοιβή συμβολαιογράφου – δικαστικού επιμελητή

– Αμοιβή δικηγόρου

– Αναγγελία σε πληστηριασμό

 

 

Όπως καθορίζεται από τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

100€

150€

 Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

– Σύνταξη κατασχετηρίων και παρακολούθηση

Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Ανακοπές και αναστολές κατά διαταγών πληρωμής και διαδικασίας εκτέλεσης

– Αμοιβή δικηγόρου

150€ Ειρηνοδικείο
300€ Πρωτοδικείο
(έως 250.000€)
Σύνταξη – Κατάθεση αγωγής μικροδιαφοράς 100€
Αναβολές αστικών/ποινικών δικαστηρίων, σύνταξη κλήσης από ματαίωση 30€
Σύνταξη – Κατάθεση έγκλησης (από ακάλυπτη επιταγή) 150€
Παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικό δικαστήριο Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, τακτικής αγωγής, αγωγής μικροδιαφοράς
– Αμοιβή δικηγόρου
Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αναγνώρισης – ρύθμισης χρέους 80€
Παρακολούθηση πορείας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης 30€
Παρακολούθηση αίτησης πτώχευσης 30€
Αναγγελία σε πτώχευση / εξυγίανση 150€
Παρακολούθηση δικαστηρίων Ν. 3869/10 Αττική 150€
Επαρχία 200€
Για τις επιδόσεις των δικογραφιών, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών θα γίνονται σύμφωνα με το ΦΕΚ των αμοιβών τους

    Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά