Ασφάλεια αστικής ευθύνης κοινοχρήστων χώρων

eefd4fe8f589e64e0e66a4f2937ae4ae

Ασφάλεια αστικής ευθύνης κοινοχρήστων χώρων

Αστική ευθύνη

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη προς Τρίτους σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας της κάθε Πολυκατοικίας, για Σωματικές Βλάβες ή / και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων του ασφαλιζόμενου κτιρίου και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος κατά το Νόμο θεωρείται ο εκάστοτε διαχειριστής.

Κοινόχρηστα θεωρούνται ότι ορίζει το καταστατικό της Πολυκατοικίας.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο 21.000 € 35.000 € 70.000 € 140.000 €
Υλικές Ζημιές 10.500 € 21.000 € 35.000 € 70.000 €
Ομαδικό ατύχημα 63.000 € 70.000 € 210.000 € 280.000 €
Σύνολο όριο ευθύνης 105.000 € 140.000 € 280.000 € 480.000 €
Απαλλαγή για κάθε υλική ζημιά 105 € 175 € 210 € 350 €
Συνολικά ετήσια ολικά ασφάλιστρα 1,4 € ανά διαμέρισμα / γραφείο με ελάχιστα μικτά ασφάλιστρα 35 € 2,1 € ανά διαμέρισμα / γραφείο με ελάχιστα μικτά ασφάλιστρα 42 € 2,45 € ανά διαμέρισμα / γραφείο με ελάχιστα μικτά ασφάλιστρα 49 € 3,15 € ανά διαμέρισμα / γραφείο με ελάχιστα μικτά ασφάλιστρα 73,5 €

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Καλύπτονται και οι ζημιές προς τρίτους:

Α. Από τη λειτουργία των ανελκυστήρων (εκτός εάν οφείλονται σε ευθύνη του συντηρητή) καθώς επίσης και ζημιές σε τρίτους από Σωματικές βλάβες συνέπεια πυρκαϊάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος.

Β. Ο Διαχειριστής και τα μέλη της οικογένειάς του αν συγκατοικούν ή/και έχουν οικονομική εξάρτηση δεν θεωρούνται τρίτοι.

Γ. Οι ένοικοι διαμερισμάτων / γραφείων θεωρούνται τρίτοι.

Το πρόγραμμα μπορεί να δοθεί μαζί με πρόγραμμα Πυρός Κτιρίου (Βασικό, Κλασικό, Πλήρες), και να δοθεί έκπτωση 15% στα ασφάλιστρα της Αστικής ευθύνης εφόσον αναγράφει στην αίτηση της αστικής ευθύνης ότι θα υπάρχει και πυρασφαλιστήριο για τον ίδιο κίνδυνο.

Υλικές ζημιές

Ομαδικό ατύχημα

Σωματικές βλάβες

    Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά