Διαχείριση Κοινοχρήστων

διαχείριση κοινοχρήστων αθήνα

Διαχείριση Κοινοχρήστων

Προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις για να διασφαλίσουμε ότι οι διαχειριστικές και τεχνικές ανάγκες του κτιρίου σας είναι πλήρως καλυμμένες. Με την απαραίτητη διαφάνεια και επαγγελματική στάση στη διαχείριση κοινοχρήστων η “ΔΙΑΚ Αθήνα” σας προσφέρει:

Διαχείριση κοινοχρήστων

 • Διαχείριση κτιρίου, με αδιάλειπτη παρουσία όλο το χρόνο και 24ωρη τηλεφωνική κάλυψη.
 • Διαρκής έλεγχος καλής λειτουργίας χώρων & εγκαταστάσεων.
 • Συνεργασία με τα ήδη επιλεγμένα συνεργεία σας (καθαριότητας, συντήρησης ανελκυστήρα κτλ.), ή με νέα που θα επιλέξετε για τακτικές ή έκτακτες εργασίες στο κτίριο.
 • Τήρηση φακέλου παραστατικών του κτιρίου, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, το Ν.4177/13, άρθρο 88 και το Ν.4254/14.
 • Έλεγχος όλων των εξόδων και πληρωμές λογαριασμών και συνεργείων.
 • Κατανομή δαπανών σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών της σύστασης και έκδοση κοινοχρήστων.
 • Είσπραξη κοινοχρήστων με διαφάνεια και με τραπεζική κατάθεση.
 • Μηνιαίο απολογισμό αποθεματικού σε όποιον επιθυμεί.
 • Νομική υποστήριξη σε αστικές διαφορές συνιδιοκτησίας.
 • Δωρεάν επισκέψεις μηχανικών όταν το επιθυμείτε, που σας συμβουλεύουν για τυχόν προβλήματα του κτιρίου.
 • Εύκολη πρόσβαση στο φάκελο αδείας που αφορά το κτίριο σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μη μας συγχέετε με εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών, καθαρισμού, ή άλλες εταιρίες που αναλαμβάνουν την έκδοση κοινοχρήστων.

Αξιοπιστία και διαφάνεια στη διαχείριση κοινοχρήστων

 • Όλες οι συναλλαγές γίνονται με πλήρη διαφάνεια σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και οι δαπάνες μόνο μετά από έγκρισή σας.
  Έχετε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία, όποτε επιθυμείτε.
 • Σας προφυλάσσουμε από παραλήψεις των συνεργείων, όπως η απασχόληση στο κτίριο μη ασφαλισμένου, ή μη δηλωμένου στην Επιθεώρηση Εργασίας προσωπικού, που μπορεί να επιφέρει υψηλό πρόστιμο επιβαρύνοντας όλους τους συνιδιοκτήτες.
 • Εφαρμόζουμε πολιτική ποιότητας, κώδικα ηθικής ακεραιότητας και πιστοποιητικό εχεμύθειας συνεργείων.
 • Διαθέτουμε πιστοποιητικό κατά 9001:2015 για τις υπηρεσίες διαχείρισης που σας προσφέρουμε και όχι για άλλες υπηρεσίες που προβάλουν πολλές εταιρείες.
 • Έχουμε πλήρη, νόμιμη παρουσία σύμφωνα με τις κρατικές υπηρεσίες (Γ.Ε.ΜΗ., ενημερότητες κτλ.).
 • Σας συμβουλεύουμε για τις υποχρεώσεις πιστοποιήσεων με βάση τη νομοθεσία και για όποιο τεχνικό θέμα του κτιρίου σας απασχολεί.
 • Προασπιζόμαστε τα συμφέροντα της ιδιοκτησίας σας και προλαμβάνουμε την απαξίωσή της.
 • Μεριμνούμε, ώστε τα κοινόχρηστα να καταβάλλονται από όλους.
 • Επιδιώκουμε τη ελαχιστοποίηση των δαπανών.
  Την τελευταία πενταετία έχουμε επιτύχει μείωση του πάγιου λειτουργικού κόστους των κοινοχρήστων έως και 50%.
 • Έτσι κι εσείς όπως χιλιάδες πελάτες μας, ενώ ξενοιάζετε από τη δέσμευση και τις ευθύνες της διαχείρισης, μειώνετε παράλληλα τα έξοδά σας και διαφυλάσσετε την αξία της επένδυσης σας.

Καθήκοντα διαχειριστή

 • Να εκπροσωπεί τους συνιδιοκτήτες και να διεκπεραιώνει κάθε ζήτημα που προκύπτει στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.
 • Να επιβλέπει την τήρηση των συμβάσεων, τη νομιμότητα των συνεργείων και την καλή εκτέλεση των εργασιών.
 • Να είναι ενημερωμένος για τις ισχύουσες διατάξεις και να ελέγχει ότι όλα τα συνεργεία συμμορφώνονται.
 • Να τηρεί αρχείο οικονομικών συναλλαγών σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 • Να αποδίδει μηνιαίο απολογισμό στους συνιδιοκτήτες, τα νόμιμα παραστατικά, καθώς και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων.

Γιατί να επιλέξετε τη ΔΙΑΚ

Το γραφείο διαχείρισης κτιρίων ΔΙΑΚ τυγχάνοντας το μόνο πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015, θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι η διαφοροποίηση μας στην Διαχείριση κτιρίων έγκειται στην πλήρη διαφάνεια των συναλλαγών μας.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι έχει αποδειχθεί η διαχρονικότητα της επιχείρησης μας (δύο δεκαετίες), ανταποκρινόμενοι με συνέπεια στις διαρκώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες μας.

Νέες συνεργασίες του γραφείου ΔΙΑΚ, στελεχωμένες από νέους μόνιμους συνεργάτες, επιστήμονες γνώστες του αντικειμένου όπως πολιτικοί μηχανικοί, οικονομολόγοι κ.ο.κ.

Ποιότητα ζωής: Η δέσμευση μας στην ακίνητη ιδιοκτησία σας

 • Διαχείριση κτιρίου με αδιάλειπτη παρουσία όλο το έτος.
 • Μηνιαίο απολογισμό υπολοίπου αποθεματικού σε όλους.
 • Νομική κάλυψη σε αστικές διαφορές συνιδιοκτησίας.
 • Πλήρης εφαρμογής της αγορανομικής διάταξης 02/2013.
 • Τήρηση και ορθή λειτουργία χώρων και εγκαταστάσεων.
 • Συνεργασία με εμπειροτέχνες που τηρούν κανόνες τέχνης – εγγύησης.

Εμπιστευόμαστε την επαγγελματική Διαχείριση του κτιρίου μας διότι προασπίζονται τα συμφέροντα τις ιδιοκτησίας μας με αδιάβλητες διαδικασίες. Επειδή δεν απαιτούμε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μας από φιλότιμους συνιδιοκτήτες και δεν μπορούμε να ξαναπληρώνουμε λάθος επιλογές.

Ζητάμε να απολαμβάνουμε αυτά που χρεωνόμαστε. Σταματάμε το αίσθημα υποχρέωσης σε ανιδιοτελείς συνιδιοκτήτες και απαιτούμε απολογισμό έργων και οικονομικών ευθυνών.Προσοχή στα ανασφάλιστα άτομα δήθεν συνεργείων, δήθεν ελευθέρων επαγγελματιών και τα κοινόχρηστα που χρεώνεστε δίχως νόμιμα παραστατικά επισύρουν πλέον πρόστιμο 1.000,00 ευρώ ανά απόδειξη.

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ το ΙΚΑ και η ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ δεν δικαιολογούν άγνοια νόμου και χρεώνουν αναλογικά τους συνιδιοκτήτες.

Το γραφείο ΔΙΑΚ στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του προσαρμοσμένο απόλυτα στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση έχει ήδη μειώσει το πάγιο λειτουργικό κόστος των κοινοχρήστων σε ποσοστά πλέον του 50% την τελευταία πενταετία.

Συνεχίζουμε την εξυπηρέτηση των συνιδιοκτητών προσφέροντας λύσεις στην εκμετάλλευση, πώληση ή μίσθωση, του ακινήτου σας και σας καλύπτουμε με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης καθώς και πιστοποιητικό νομιμότητας.

Υποχρεώσεις διαχειριστή

Οι υποχρεώσεις του διαχειριστή είναι πολλές.

Εφαρμογή στα καθήκοντα και υποχρεώσεις αυτού βάσει του Κανονισμού:

 • Τήρηση ορθής λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων.
 • Τήρηση ορθής λειτουργίας κοινοχρήστων εγκαταστάσεων.
 • Επιμερισμό βάσει πίνακα ποσοστών σύστασης ιδιοκτησιών.
 • Μέριμνα καταβολής κοινοχρήστων από άπαντες.

Τήρηση σύμβασης έργου για τον ανελκυστήρα:

 • Αντίγραφο άδειας συντηρητή.
 • Φάκελλο άδειας ανελκυστήρα.
 • Βιβλίο συντήρησης ανελκυστήρα.
 • Καρτέλλα συντήρησης ανελκυστήρα.
 • Τακτικούς ελέγχους πιστοποίησης ανελκυστήρα.

Σύμβαση έργου με το άτομο ή συνεργείο καθαριότητας:

 • Ελέγχει την ασφάλισή του για τον χρόνο που απασχολείται.
 • Ελέγχει την ασφάλισή του στον χώρο που απασχολείται.
 • Ελέγχει την αμοιβή του βάσει τεκμαρτού ωρομισθίου Ι.Κ.Α.
 • Ελέγχει το ποιόν και την υγειονομική καταλληλότητά αυτού.
 • Ελέγχει την πιστοποίηση των υλικών που χρησιμοποιεί.

Επιμερισμό θέρμανσης βάσει της μελέτης:

 • Καθαρισμός λέβητα με έγγραφο πιστοποιητικό μηχανολόγου.
 • Ρύθμιση καυστήρα με έγγραφη βεβαίωση μέτρησης καύσης.
 • Έλεγχο και καθαριότητα καμινάδας,
 • Πυροσβεστήρες με έγγραφη δήλωση εγκαταστάτη ετησίως.

Απολύμανση από πιστοποιημένο συνεργείο:

 • Γνωστοποίηση εγγράφως φαρμάκων-σκευασμάτων.
 • Απαραίτητα έγγραφη εγγύηση συγκεκριμένης περιόδου.

Απαιτεί νόμιμα παραστατικά σε κάθε εργασία εφαρμόζοντας συνεργασία με εμπειροτέχνες που τηρούν τους κανόνες της τέχνης και εγγύησης.

Ελέγχουμε αναλυτικά τα ανωτέρω διότι ανήκουμε άπαντες στην ένωση συνιδιοκτητών του κτιρίου μας και είμαστε νομικά υπόλογοι σε τυχόν παραβάσεις.

Προσοχή στα ανασφάλιστα άτομα δήθεν συνεργείων το Ι.Κ.Α. και η Επιθεώρηση Εργασίας δεν αναγνωρίζουν άγνοια νόμου χρεώνουν πάντα όλους τους συνιδιοκτήτες.

Μεθοδολογία

Πριν την ανάληψη οποιουδήποτε έργου ακολουθείται η διαδικασία επαλήθευσης κατά πρότυπο EN ISO 9001:2015 – πιστοποίηση ΔΙΑΚ από την TUV NORD

 • Έγγραφη υπόδειξη συνιδιοκτήτη
 • Έγγραφη τεχνοοικονομική προσφορά
 • Ενυπόγραφη ανάθεση από επιτροπή ελέγχου δαπανών
 • Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου.

Δεν εφαρμόζουμε ποτέ έκτακτες χρεώσεις!

Πιστοποίηση δαπανών

Λόγω της εφαρμογής του μέτρου συλλογής αποδείξεων για την πιστοποίηση των δαπανών που πραγματοποιήσαμε για την δήλωση ει­σοδήματος, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

 • Το γραφείο Διαχείρισης όπως και ο εκάστοτε Διαχειριστής, τηρούν αρχείο με τα πρωτότυπα παραστατικά εξόδων, τα οποία και πρέπει να δώσουν σε αντίγραφο σε κάθε ένοικο. Επιπροσθέτως κάθε τέλος του έτους δίδεται από την Διαχείριση συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών σε αντίγραφο.
 • Οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν, είναι τα παραστατικά λογαριασμών ηλεκτρικού και ύδρευσης (ΔΕΚΟ).
 • Οι μηνιαίες συμβάσεις έργου με τακτική συχνότητα, όπως συντήρηση ανελκυστήρα, καθαριότητα, συντήρηση κήπου, τηρούνται θεωρημένες από την οικεία Δ.Ο.Υ.
 • Οι εργασίες που χρήζουν πιστοποίησης, πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη δήλωση (πυροσβεστήρες, συντήρηση καυστήρα, εκσυγχρονισμοί ανελκυστήρων, απολύμανση).

Για την δικαιολόγηση των ανωτέρω, επισυνάπτεται αντίγραφο της σελίδας του συμβολαίου του ακινήτου που φαίνεται η ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο του κτιρίου.

Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες αποδείξεις κοινοχρή­στων εξοφλημένες.

Δεν δικαιολογείται διαφορετικός επιμερισμός ποσοστών λόγω απαλλαγής που δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό.

Δεν δικαιολογούνται οι προκαταβολές, όπως αποθεματικό και τυχόν αναπροσαρ­μογή του, έναντι καταβολές εκτάκτων δαπανών και τυχόν δόσεις, δαπάνες οι οποίες θα ανακατανεμηθούν όταν υλοποιηθούν βάσει παραστατικών.

Εξυπηρετείται έτσι η διαφάνεια όλων των οικονομικών συναλλαγών της Διαχείρισης, γίνεται ευκολότερος ο έλεγχος των υπηρεσιών που προσφέρει ο κάθε επαγγελματίας και απολαμβάνουμε αυτά που πραγματικά χρεωνόμαστε.

Τι δεν πρέπει να κάνει ο διαχειριστής

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά σημεία στα οποία ενδεχόμενες παραλείψεις μπορούν να οδηγήσουν στην υποβάθμιση της ακίνητης περιουσίας:

 1. Επιτρέπει κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από δίκυκλα και οικοσκευές.
 2. Δεν καταγγέλλει αλλοιώσεις όψεων του κτιρίου και πολεοδομικές παραβάσεις.
 3. Ολιγωρεί σε θέματα ηχορύπανσης και εφαρμογής υγειονομικών κανονισμών.
 4. Δεν αποδίδει ανάλυση λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών.
 5. Δεν ελέγχει την εφαρμογή της νομιμότητας εγγράφων του ανελκυστήρα (άδεια αυτού και του συντηρητή).
 6. Μας εκθέτει σε συνεργασία ανασφάλιστων καθαριστών ή δήθεν συνεργείων δίχως νόμιμες αποδείξεις.
 7. Αμελεί να πάρει πιστοποιητικό συντήρησης καυστήρα και πυροσβεστήρων.
 8. Δεν ενδιαφέρεται να πληρώνουν όλοι οι συνιδιοκτήτες κάνοντας τις νόμιμες ενέργειες.
 9. Αποφεύγει να μας δώσει αντίγραφα παραστατικών για την φορολογική μας δήλωση.
 10. Δεν μας γνωρίζει που βρίσκεται το αποθεματικό.
 11. Επειδή δεν εμπιστευόμαστε την ακίνητη περιουσία μας σε ανεύθυνους και δεν ξαναπληρώνουμε λάθος επιλογές.

Ελέγχουμε αναλυτικά τα ανωτέρω.

Προσοχή στα ανασφάλιστα άτομα δήθεν συνεργείων το Ι.Κ.Α. και η Επιθεώρηση Εργασίας δεν αναγνωρίζουν άγνοια νόμου χρεώνουν πάντα όλους τους συνιδιοκτήτες.

Γραφεία

Πολυκατοικίες

Μονοκατοικίες

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά