Πυρόσβεση

5fa21cd9e0d2531a2f1dfdffbab46f70

Πυρόσβεση

Υπηρεσίες Πυρόσβεσης για Πολυκατοικίες και Κτίρια Γραφείων

Επαγγελματική Προστασία για την Ασφάλεια της Κοινότητάς Σας

Η πυρόσβεση είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας για τη διασφάλιση της ασφάλειας σε πολυκατοικίες και κτίρια γραφείων. Στην ΔΙΑΚ ΑΘΗΝΑ, προσφέρουμε υπηρεσίες πυρόσβεσης που εγγυώνται την επαγγελματική προστασία και ασφάλεια της κοινότητάς σας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Επιθεώρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού

Επαγγελματική επιθεώρηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού και ανίχνευση πιθανών προβλημάτων.

Συντήρηση Πυροσβεστικών Συσκευών

Συστηματική συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστικών συσκευών για τη διατήρηση της λειτουργικότητας.

Εκπαίδευση και Ενημέρωση

Εκπαίδευση του προσωπικού και των κατοίκων σχετικά με τις διαδικασίες πυρόσβεσης και τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων.

Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρόσβεσης

Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης όπως πυροσβεστήρες και συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς.

Βασικές υπηρεσίες πυρόσβεσης και πυρασφάλειας

Τήρηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας:

Διασφαλίζουμε ότι το κτίριο σας πληροί όλες τις απαιτήσεις των εθνικών κανονισμών πυροπροστασίας, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Προμηθευτή:

Παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και έγγραφα που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς πυρασφάλειας.

Πυρασφάλεια Ορισθείσα από την Συνιδιοκτησία:

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και την εκπαίδευση της συνιδιοκτησίας σε θέματα πυρασφάλειας, εξασφαλίζοντας την ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κατάλογος πυροσβεστικών ειδών

Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα πυροσβεστικών ειδών για την κάλυψη κάθε ανάγκης πυρασφάλειας:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ (ΑΝΑ ΕΤΟΣ ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ (ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΡΑ(Ξ. ΚΟΝΕΩΣ) 6kg 6,15 9,84 35,67 14,76
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΡΑ (Ξ.ΚΟΝΕΩΣ) 12kg 6,15 9,84
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΡΟ(Ξ.ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ) 12 kg 6,15 9,84 79,95 14,76
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞ. CO2 -5kg 5,00 27,06 86,10
Τοποθέτηση με βάση απλή στήριξης πυροσβεστήρα 6,15 ανά τμχ
Προέκταση μαύρη για πυροσβεστήρα οροφής ρυθμιζόμενη με τοποθέτηση 27,06
Στις ανωτέρω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Τεχνικές επισημάνσεις

Στις αναφερόμενες τιμές συντήρησης των πυροσβεστήρων περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες

 • Έλεγχος δείκτη ασφαλείας & ενδεικτικών μηχανισμών.
 • Έλεγχος ενδεικτικού μηχανισμού πίεσης.
 • Εξωτερικός έλεγχος πυροσβεστήρα για διάβρωση , κοιλώματα , χτυπήματα , βλάβες.
 • Έλεγχος ελαστικού σωλήνα & στομίου εκκένωσης κατασβεστικού υλικού.
 • Πλήρη εκκένωση πυροσβεστήρα.
 • Έλεγχος κατασβεστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Έλεγχος λειτουργιάς και λειτουργικότητας όλων των εξαρτημάτων.
 • Έλεγχος μηχανισμού λειτουργίας.
 • Αλλαγή δακτυλίων & παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης.
 • Έλεγχος για διάβρωση & φθορά εσωτερικής επένδυσης πυροσβεστήρα.
 • Συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα.
 • Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό του πυροσβεστήρα.
 • Πλήρωση του πυροσβεστήρα με προωθητικό αέριο ( N2).
 • Ανάρτηση ειδικής ετικέτας με ημερομηνία συντήρησης / αναγόμωσης.

Στις αναφερόμενες τιμές της προσφοράς όσον αφορά τον περιοδικό έλεγχο και συντήρηση των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α . 618/43/05( Φ.Ε.Κ 52/Β/2005) &Κ.Υ.Α 17230/671( Φ.Ε.Κ 1218/Β/01.09.2005)

Περιλαμβάνεται το κόστος όλων των εργασιών τις οποίες περιγράφουμε, καθώς επίσης και το κόστος των δακτυλίων & παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης, τα οποία σε κάθε χρονική περίοδο ελέγχου αντικαθίστανται είτε έχουν υποστεί φθορά είτε όχι θα ενημερώνεστε πριν τη διεκπεραίωση της.

Επίσης εάν κάποιος πυροσβεστήρας άνω των 10 ετών απαιτεί αλλαγή του κατασβεστικού υλικού, θα ενημερώνεστε σχετικά, για την πιο συμφέρουσα λύση μεταξύ αναγόμωσης-υδραυλικής δοκιμής ή αντικατάστασης.

Με τις υπηρεσίες πυρόσβεσης της ΔΙΑΚ ΑΘΗΝΑ, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η κοινότητά σας είναι προστατευμένη και ασφαλής από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη προσφορά.

Ενεργητική Πυρόσβεση

Παθητική Πυρόσβεση

Πυρανίχνευση

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά