Πυρόσβεση

5fa21cd9e0d2531a2f1dfdffbab46f70

Πυρόσβεση

 1. Τήρηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας
 2. Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου προμηθευτή
 3. Πυρασφάλεια ορισθείσα από την συνιδιοκτησία
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ (ΑΝΑ ΕΤΟΣ ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ (ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΡΑ(Ξ. ΚΟΝΕΩΣ) 6kg 6,15 9,84 35,67 14,76
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΡΑ (Ξ.ΚΟΝΕΩΣ) 12kg 6,15 9,84
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΡΟ(Ξ.ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ) 12 kg 6,15 9,84 79,95 14,76
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞ. CO2 -5kg 5,00 27,06 86,10
Τοποθέτηση με βάση απλή στήριξης πυροσβεστήρα 6,15 ανά τμχ
Προέκταση μαύρη για πυροσβεστήρα οροφής ρυθμιζόμενη με τοποθέτηση 27,06
Στις ανωτέρω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Τεχνικές επισημάνσεις

Στις αναφερόμενες τιμές συντήρησης των πυροσβεστήρων περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες

 • Έλεγχος δείκτη ασφαλείας & ενδεικτικών μηχανισμών.
 • Έλεγχος ενδεικτικού μηχανισμού πίεσης.
 • Εξωτερικός έλεγχος πυροσβεστήρα για διάβρωση , κοιλώματα , χτυπήματα , βλάβες.
 • Έλεγχος ελαστικού σωλήνα & στομίου εκκένωσης κατασβεστικού υλικού.
 • Πλήρη εκκένωση πυροσβεστήρα.
 • Έλεγχος κατασβεστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Έλεγχος λειτουργιάς και λειτουργικότητας όλων των εξαρτημάτων.
 • Έλεγχος μηχανισμού λειτουργίας.
 • Αλλαγή δακτυλίων & παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης.
 • Έλεγχος για διάβρωση & φθορά εσωτερικής επένδυσης πυροσβεστήρα.
 • Συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα.
 • Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό του πυροσβεστήρα.
 • Πλήρωση του πυροσβεστήρα με προωθητικό αέριο ( N2).
 • Ανάρτηση ειδικής ετικέτας με ημερομηνία συντήρησης / αναγόμωσης.

Στις αναφερόμενες τιμές της προσφοράς όσον αφορά τον περιοδικό έλεγχο και συντήρηση των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α . 618/43/05( Φ.Ε.Κ 52/Β/2005) &Κ.Υ.Α 17230/671( Φ.Ε.Κ 1218/Β/01.09.2005)

Περιλαμβάνεται το κόστος όλων των εργασιών τις οποίες περιγράφουμε, καθώς επίσης και το κόστος των δακτυλίων & παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης, τα οποία σε κάθε χρονική περίοδο ελέγχου αντικαθίστανται είτε έχουν υποστεί φθορά είτε όχι θα ενημερώνεστε πριν τη διεκπεραίωση της.

Επίσης εάν κάποιος πυροσβεστήρας άνω των 10 ετών απαιτεί αλλαγή του κατασβεστικού υλικού, θα ενημερώνεστε σχετικά, για την πιο συμφέρουσα λύση μεταξύ αναγόμωσης-υδραυλικής δοκιμής ή αντικατάστασης.

Ενεργητική Πυρόσβεση

Παθητική Πυρόσβεση

Πυρανίχνευση

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά