Έξοφλούνται άμεσα 1000 δικαιούχοι

diak-logo-posts

Έξοφλούνται άμεσα 1000 δικαιούχοι

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Την άμεση χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), με το ποσό των 100 εκατ. ευρώ, για την πλήρη αποπληρωμή όλων των δικαιούχων -περίπου 10.000 νοικοκυριών- που με τη σειρά τους θα εξοφλήσουν περίπου 30.000 επαγγελματίες, από το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον», ενέκρινε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Ταυτόχρονα, όπως τονίζει το υπουργείο, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εγκριθεί από την Ε.Ε. η ένταξη νέων χρηματοδοτήσεων για δικαιούχους του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον», με εμπροσθοβαρή χρονικά τρόπο, στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κτιρίων, οι οποίοι διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/τ.μ., χρησιμοποιούνται ως κατοικία, οι ιδιοκτήτες των οποίων πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.

Οι κατηγορίες

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία ωφελούμενων λαμβάνει επιχορήγηση 70% αρκεί το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.000 ευρώ και το οικογενειακό τις 20.000 ευρώ. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 30%, με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 70%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Η δεύτερη κατηγορία λαμβάνει επιχορήγηση 35% με προϋπόθεση το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 40.000 ευρώ και το οικογενειακό τις 60.000 ευρώ. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 35%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν όσοι έχουν ατομικό εισόδημα έως 60.000 ευρώ και έως 80.000 ευρώ οικογενειακό και λαμβάνουν επιχορήγηση 15%. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων).