Ανακαίνιση και αλλαγή λέβητα στα κτίρια. Η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία

Ανακαίνιση και αλλαγή λέβητα στα κτίρια

Ανακαίνιση και αλλαγή λέβητα στα κτίρια. Η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την οριστική έγκριση της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ως ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η νέα νομοθεσία καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών για τη μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια, επικεντρώνοντας περισσότερο στις ανακαινίσεις και τις αλλαγές λεβήτων.

Οι στόχοι της νέας οδηγίας είναι φιλόδοξοι, προβλέποντας μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων σε όλη την ΕΕ, ενώ παράλληλα προσφέρει ευελιξία στα κράτη μέλη για την επιλογή των κτιρίων που πρέπει να αναβαθμιστούν και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

Η οδηγία προωθεί επίσης τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές από ορυκτά καύσιμα, καθιστώντας τις μηδενικές εκπομπές ως πρότυπο για τα νέα κτίρια και περιορίζοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων για τη θέρμανση των κτιρίων.

Παράλληλα, ενισχύει την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών μέσω της προώθησης της εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων και της απαγόρευσης των επιδοτήσεων για ορυκτούς λέβητες από το 2025.

Επικεντρώνεται στη σημαντική προσπάθεια για την αντικατάσταση ορυκτών λεβήτων με πιο αποδοτικές και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Δηλαδή, μέσω της απαγόρευσης των επιδοτήσεων για αυτόνομους λέβητες που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα από το 2025, η οδηγία προωθεί τη μετάβαση προς εναλλακτικές και πιο βιώσιμες μορφές θέρμανσης και θέτει τις βάσεις για την ένταξη μηδενικών εκπομπών στα νέα κτίρια, επιδιώκοντας την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του ανθρώπινου αποτυπώματος.

Τέλος, η οδηγία προβλέπει τη δημιουργία υποδομών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και ενισχύει την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών μέσω της παροχής κινήτρων για ανακαινίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, προωθεί τη βιώσιμη κινητικότητα μέσω της δημιουργίας υποδομών για ηλεκτρικά οχήματα και ποδήλατα. Και τονίζει τη σημασία του κατάλληλου σχεδιασμού και της τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης για την επίτευξη των στόχων ανακαίνισης, ιδίως για τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά και τα κτίρια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση.

Η αναθεωρημένη οδηγία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ σύντομα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στη μεταφορά των διατάξεων της στην εθνική τους νομοθεσία, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.

Άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το νέο Εξοικονομώ 2024

Η Νομοθεσία σχετικά με τους ανελκυστήρες

Ογκομέτρηση δεξαμενής και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου

Διαχείριση Κοινοχρήστων: Τα οφέλη της επαγγελματικής διαχείρισης κοινοχρήστων