Αλλαγές στον νόμο για τα ασανσέρ σε πολυκατοικίες

Νέος νόμος για ασανσέρ πολυκατοικίας

Αλλαγές στον νόμο για τα ασανσέρ σε πολυκατοικίες

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να φέρει σημαντικές τροποποιήσεις όσον αφορά την εγκατάσταση ασανσέρ σε πολυκατοικίες. Ας δούμε τις κυριότερες αλλαγές.

Πλειοψηφία για Απόφαση Εγκατάστασης

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι η απαίτηση πλειοψηφίας 51% των ψήφων των ιδιοκτητών για την εγκατάσταση ασανσέρ, αντί για την προηγούμενη απαίτηση πλήρους ομοφωνίας.

Αυτή η αλλαγή καθιστά ευκολότερη την εγκατάσταση ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες που δεν διαθέτουν ήδη.

Νέες Διατάξεις για Νομίμως Υφιστάμενα Κτίρια

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ασανσέρ, και όπου κατά τον χρόνο ανέγερσης τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του, επιτρέπεται η κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου. Για διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Υποχρεωτική Κατασκευή Ασανσέρ

Σε περιπτώσεις όπου η προσαρμογή του κτιρίου είναι υποχρεωτική, η κατασκευή ασανσέρ ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σ’ αυτά είναι υποχρεωτική, χωρίς τη συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών.

Η κατασκευή αυτή γίνεται με δαπάνες του υπόχρεου ή των υπόχρεων.

Προαιρετική Κατασκευή Ασανσέρ

Όταν η προσαρμογή του κτιρίου δεν είναι υποχρεωτική, η κατασκευή ανελκυστήρα μπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών.

Αυτό γίνεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία συνοδεύεται από αποδεδειγμένη πρόσκληση διατύπωσης απόψεων των λοιπών συνιδιοκτητών προς την επιτροπή.

Πρόσβαση για Άτομα με Αναπηρία

Σε κτίρια κατοικίας που δεν διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, επιτρέπεται η τοποθέτηση ράμπας ή αναβατορίου, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης και κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού πολυκατοικίας.

Αυτό επιτρέπει την πρόσβαση από το πεζοδρόμιο στους κοινόχρηστους χώρους, εξωτερικούς και εσωτερικούς, με την απαραίτητη προϋπόθεση της ασφάλειας των χρηστών, τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου, και την κάλυψη των εξόδων κατασκευής από τα ενδιαφερόμενα άτομα.

Τεχνικές Προδιαγραφές και Αδειοδότηση

Η τοποθέτηση αναβατορίου για την κάλυψη υψομετρικών διαφορών υπέρ του ενός ορόφου γίνεται βάσει τεχνικής μελέτης.

Η διαδικασία τοποθέτησης, αδειοδότησης και συντήρησης ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές των ανελκυστήρων και απαιτεί πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας με πλειοψηφία 51% του συνόλου των ψήφων.