Υποχρεωτικά εξόφληση ή ρύθμιση με τη ΔΕΗ πριν την αλλαγή παρόχου

diak-logo-posts

Υποχρεωτικά εξόφληση ή ρύθμιση με τη ΔΕΗ πριν την αλλαγή παρόχου

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Μπλόκο στην αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τις περιπτώσεις των καταναλωτών που έχουν εκκρεμείς οφειλές προς τη ΔΕΗ βάζει απόφαση του υπουργό Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή σε περίπτωση που δεν έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς ή δεν έχουν διακανονιστεί οι εκκρεμείς οφειλές του πελάτη προς τη ΔΕΗ.

Η απόφαση έρχεται μετά από τις διαμαρτυρίες της ΔΕΗ, η οποία ισχυρίζεται ότι μεγάλος αριθμός πελατών της αποχωρεί πηγαίνοντας σε άλλους παρόχους ρεύματος χωρίς να έχει εξοφλήσει τις οφειλές του προς την εταιρεία.

Σύμφωνα με καταγγελίες της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, το πρόβλημα των ανεξόφλητων οφειλών έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο το τελευταίο διάστημα με ευθύνη της διοίκησης της ΔΕΗ με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι οφειλές προς την εταιρεία να έχουν ξεπεράσει τα 2,7 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα με απόφαση επισημαίνεται μεταξύ άλλων, ότι το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013) αντικαθίσταται ως εξής: “Ο Πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης, για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική Σύμβαση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον Προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν εμπίπτει στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του παρόντος. Ο παλαιός Προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης, από μεριάς του Πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει στον αντίστοιχο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή”.

Με την τροποποίηση διασφαλίζεται το δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή, ενώ στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Εφόσον, κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων μηνών του έτους, ο Προμηθευτής, προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας, ή ο παλαιός Προμηθευτής υποβάλλει στον αντίστοιχο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη τήρησης, από πλευράς του Πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης μεταπίπτει αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να προηγηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησής του”.