Λογαριασμοί ρεύματος: Αύξηση στις τιμές λόγω ρευματοκλοπών

Αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος λόγω ρευματοκλοπών

Λογαριασμοί ρεύματος: Αύξηση στις τιμές λόγω ρευματοκλοπών

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Ο λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, παρουσιάζοντας προσαύξηση περίπου 13,55%.

Παρότι όμως, οι τιμές του ρεύματος στην χονδρική αγορά υποχωρούν, οι τιμές στη λιανική παραμένουν σταθερές ή ακόμη και αυξάνονται.

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτήν την αύξηση και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε;

Ανάλυση των Λόγων πίσω από τις Αυξημένες Τιμές

Ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, εξηγεί ότι η αύξηση οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως οι απώλειες λόγω φαινομένου τζάουλ* και η ρευματοκλοπή, η οποία έχει αυξηθεί κατά 25 φορές από το 2002.

Επίσης, αναφέρει την ανάγκη για συντήρηση και εκσυγχρονισμό του δικτύου για τη μείωση των απωλειών.

Στην ουσία, αυτοί οι παράγοντες προκαλούν αύξηση των λειτουργικών δαπανών των παρόχων ενέργειας, η οποία μεταφέρεται στους καταναλωτές μέσω των υψηλότερων τιμών στα τιμολόγια ρεύματος.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτούς τους παράγοντες για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε αποτελεσματικές λύσεις για τη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της απόδοσης του δικτύου.


*Το φαινόμενο τζάουλ είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται στον τομέα της ηλεκτρολογίας και αναφέρεται στις απώλειες ισχύος που προκαλούνται από την αντίσταση των καλωδίων.

Συγκεκριμένα, όταν τα καλώδια υποστούν επικαθίσεις, συσσωρεύσεις ή μεταβολές στο σχήμα τους, αυξάνεται η αντίσταση τους, προκαλώντας απώλεια ενέργειας κατά τη μεταφορά του ρεύματος.

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα απωλειών ισχύος στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντιμετώπιση των Απωλειών και των Υψηλών Τιμών

Για να αντιμετωπιστούν οι απώλειες, προτείνονται μέτρα όπως η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών δικτύου με χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογραμμίζει τη σημασία της αντικατάστασης των συμβατικών μετρητών με έξυπνους, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθούν την ποιότητα του ρεύματος και να ανιχνεύουν προβλήματα σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με το MEGA, οι ρευματοκλοπές αντιστοιχούν στο 4.8% της συνολικής αγοράς ενέργειας ετησίως, με την «τρύπα» να υπολογίζεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Με αυτά τα μέτρα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις απώλειες και να επιβάλουμε περιορισμούς στις υψηλές τιμές, προσφέροντας στους καταναλωτές μια πιο δίκαιη και διαφανή διαδικασία τιμολόγησης.

Δείτε απόσπασμα της εκπομπής: