Οι νέες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Απρίλιο 2024: Αναλύοντας τις Χρεώσεις

ηλεκτρικό ρεύμα απρίλιος 2024

Οι νέες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Απρίλιο 2024: Αναλύοντας τις Χρεώσεις

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

Προβλέψεις για τις Τιμές του Ηλεκτρικού Ρεύματος

Τον Απρίλιο του 2024, προβλέπεται ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα παραμείνουν σε σχετικά σταθερά επίπεδα, σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα.

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για το διάστημα από την 1η έως την 25η Μαρτίου καθορίστηκε στα 70,78 ευρώ ανά MWh, ενώ τον προηγούμενο μήνα η μέση τιμή ήταν 73,61 ευρώ / MWh.

Αν και παρατηρήθηκαν ελαφρά αυξητικές τάσεις στις αρχές του Μαρτίου στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η κατάσταση αναστράφηκε σημαντικά λόγω της συμβολής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες κυριαρχούν στο μείγμα παραγωγής ενέργειας τον Μάρτιο. Επιπλέον, η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει σταθερή κάτω από τα 30 ευρώ ανά MWh κατά την πλειονότητα των ημερών του Μαρτίου.

Το εύρος των τιμών του συμβολαίου TTF κατά το διάστημα από τις αρχές έως τις 25 Μαρτίου κυμαίνονταν μεταξύ 24,5 και 30,10 ευρώ ανά MWh, με τιμή στις 25 Μαρτίου στα 28 ευρώ.

Χονδρεμπορική Τιμή Αγοράς: Ανάλυση και Προοπτικές

Σχετικά με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς, την Τρίτη 26 Μαρτίου παρουσίασε μια ελαφριά αύξηση στα 67,68 ευρώ ανά MWh, έχοντας ήδη αυξηθεί κατά 9,09% σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα.

Την ίδια μέρα, οι ΑΠΕ συνέβαλαν στο 61,06% της παραγωγής ενέργειας, ενώ οι μονάδες φυσικού αερίου συνέβαλαν μόλις στο 26,17%.

Τα τιμολόγια του Απριλίου δεν αναμένεται να υποστούν μεγάλες αλλαγές σε σχέση με αυτά του Μαρτίου, εφόσον δεν παρουσιαστεί κάποια δραστική αλλαγή στις επόμενες συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας τον Μάρτιο.

Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να περιμένουν σταθερές τιμές, οι οποίες παραμένουν χαμηλότερες από τον Ιανουάριο, όταν εισήχθησαν τα νέα πολύχρωμα τιμολόγια. Παραδείγματος χάριν, τα πράσινα τιμολόγια μειώθηκαν ακόμη και κατά 42% σε σχέση με τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δεδομένα της ΡΑΑΕΥ.