Ρύθμιση χρεών στη ΔΕΗ έως 36 δόσεις με προκαταβολή 10%

diak-logo-posts

Ρύθμιση χρεών στη ΔΕΗ έως 36 δόσεις με προκαταβολή 10%

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Με 36 δόσεις (τρία χρόνια), που υπό προϋποθέσεις μπορεί να φθάσουν ακόμα και στις 60 (πέντε χρόνια), μπορούν οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος να αποπληρώσουν τις ανεξόφλητες οφειλές τους προς τη ΔΕΗ, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα διακανονισμών που ανακοίνωσε η επιχείρηση. Αυτό αφορά και τα οικιακά τιμολόγια και τις επιχειρήσεις.

Η βασική προϋπόθεση για την ένταξη κάποιου πελάτη της ΔΕΗ στο νέο πρόγραμμα, κάτι που μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά στο 11770, είναι να δώσει προκαταβολή της τάξης του 10%, από 20% που ίσχυε πριν, ενώ ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται σε συνάρτηση με το εισόδημα, το ιστορικό του καταναλωτή, το ύψος της κατανάλωσης και εάν πρόκειται για επιχείρηση θα λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική της κατάσταση.

Ειδικότερα, οι 36 δόσεις αφορούν σε όλους τους καταναλωτές της Χαμηλής Τάσης (νοικοκυριά, επαγγελματίες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες) και της Μέσης Τάσης (μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες) πλην των εποχιακών και έρχονται να αντικαταστήσουν τις 8 δόσεις που ίσχυαν μεσοσταθμικά για τους οικιακούς και τις μικρές επιχειρήσεις, και 4 ως 6 δόσεις για μεσαίες και μεγάλες.

Ειδικά για τους ευάλωτους καταναλωτές, όπως είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, τα άτομα με αναπηρία κ.λπ., οι δόσεις μπορεί να φθάσουν ως και τις 60 από 40 σήμερα.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενους διακανονισμούς, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης των τρεχόντων λογαριασμών.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι δόσεις είναι έντοκες με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο, που σήμερα κυμαίνεται στο 5,7%. Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός Παροχής στο λογαριασμό της ΔΕΗ, ενώ προβλέπεται και τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 11770.

Σε ό,τι αφορά τις εποχικές (τουριστικές) επιχειρήσεις, το νέο πρόγραμμα διακανονισμών περιλαμβάνει 8-18 δόσεις με προκαταβολή 10%.

Στις περιπτώσεις των συστηματικών κακοπληρωτών, με βάση την κατανάλωση ρεύματος, τα τετραγωνικά του σπιτιού του και το εισόδημα, η παροχή θα διακόπτεται.

Σήμερα, οι ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΗ ανέρχονται σε 1,9 δισ. ευρώ και από αυτές το 1,2 δισ. προέρχεται από οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές, 200.000.000 από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 280.000.000 από επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από την υψηλή τάση (ενεργοβόρες βιομηχανίες) και τα υπόλοιπα από επιχειρήσεις της μέσης τάσης.

Να σημειωθεί ότι από το 1.000.000 διακανονισμούς της παλαιάς ρύθμισης, το 50% δεν τηρήθηκε. Ως ενεργοί, εξυπηρετούμενοι και μη, θεωρούνται 280.000 διακανονισμοί.