Περί κανονισμού αμοιβή διαχειριστή

diak-logo-posts

Περί κανονισμού αμοιβή διαχειριστή

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

Ο διαχειριστής δουλεύει αφιλοκερδώς για την πολυκατοικία εκτός και ορίζεται από το καταστατικό της πολυκατοικίας ή αποφασιστεί με πλειοψηφία σε γενική συνέλευση.

Το ποσό φορολογείται και μπαίνει στη φορολογική δήλωση. Τα διαμερίσματα αναλαμβάνουν βάσει συνολικών χιλιοστών ιδιοκτησίας (από τον μεγαλύτερο αριθμό στον μικρότερο) και αν υπάρχουν ίδια χιλιοστά με κλήρωση ανάμεσα στα εν λόγω διαμερίσματα.

Σε περίπτωση που κάποιο διαμέρισμα αρνηθεί να “παραλάβει” τότε μπορεί να γίνει αυτοδίκαιη κατάθεση σε εταιρία με κόστος που επιβαρύνει αποκλειστικά το διαμέρισμα που αρνήθηκε από τον προηγούμενο διαχειριστή.

Εάν γίνει άρνηση πληρωμής των κοινοχρήστων (μερική ή ολική) δεν πρέπει να παραλαμβάνεται το ποσό, αλλά να κινούνται νομικές διαδικασίες για την εξόφληση όταν αυτό το ποσό υπερβεί το όριο (που θα οριστεί σε γενική συνέλευση).

Τα έξοδα θα βαρύνουν σε πρώτη φάση όλα τα διαμερίσματα και με το δικαστήριο, εφόσον φτάσει εκεί το πράγμα, θα επιστραφούν εφόσον το καταλογίσει το δικαστήριο με τόκους υπερημερίας.