Τι γίνεται όταν κάποιος ένοικος αρνείται να πληρώσει τα κοινόχρηστα;

πληρωμή χρεών υπολογισμός

Τι γίνεται όταν κάποιος ένοικος αρνείται να πληρώσει τα κοινόχρηστα;

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

Η καθυστέρηση στην πληρωμή των κοινόχρηστων δαπανών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο για τον ενοικιαστή ή τον ιδιοκτήτη ενός διαμερίσματος, αλλά και για όλους τους κάτοικους του κτιρίου. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος ένοικος αρνείται να πληρώσει;

Άρνηση σε πληρωμή κοινοχρήστων από κάποιον ένοικο;

Οι κοινόχρηστες δαπάνες αποτελούν ένα καθημερινό ζήτημα και αφορούν κάθε μέλος της πολυκατοικίας ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ένοικο, ιδιοκτήτη ή διαχειριστή.

Είναι μια διαδικασία που δεν αφορά μόνο τον σωστό καταμερισμό των λογαριασμών, αλλά και την άμεση εξόφλησή τους στο σύνολο των διαμερισμάτων.

Σε περίπτωση που ένα ή / και περισσότερα διαμερίσματα δεν προχωρήσουν σε έγκαιρη αποπληρωμή των κοινοχρήστων σε επαναλαμβανόμενο ρυθμό, τότε προκύπτουν προβλήματα σε όλη την πολυκατοικία και ταράζεται η ήρεμη συμβίωση όλων στο κτίριο.

Ποιος πρέπει να πληρώνει τα κοινόχρηστα;

Σε περίπτωση που ένα διαμέρισμα ενοικιάζεται, για τη σωστή και ομαλή διαχείριση, πρέπει να γίνει από την αρχή ξεκάθαρη συμφωνία για το ποιο πρόσωπο επιβαρύνουν οι κοινόχρηστες δαπάνες, δηλαδή αν η εξόφλησή τους είναι υποχρέωση του ενοικιαστή ή του ιδιοκτήτη.

Τι γίνεται όταν προκύπτουν καθυστερήσεις στις πληρωμές ενός διαμερίσματος:

Στην περίπτωση που ο ένοικος αρνείται να πληρώσει το ποσό των κοινόχρηστων οφειλών, ο διαχειριστής αναλαμβάνει να επικοινωνήσει το πρόβλημα αρχικά με τον οφειλέτη ούτως ώστε να βρουν μία λύση και μετέπειτα με όλη την πολυκατοικία αφού είναι κάτι που τους αφορά όλους.

Για να επιτευχθεί αυτό ο διαχειριστής πρέπει να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να γνωστοποιήσει το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών από τα απλήρωτα κοινόχρηστα, στο σύνολο των ενοίκων.

Πολλές φορές για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, ο διαχειριστής ζητά έκτακτη αύξηση αποθεματικού, το οποίο καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες για να καλυφθούν οι ανάγκες και να μην παραμένουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί.

Στην περίπτωση αυτή, τα κοινόχρηστα συνεχίζουν να εκδίδονται κανονικά με όλα τα έξοδα επιμερισμένα ακόμα και στο διαμέρισμα που δεν είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του.