Μειώνονται και δεν καταργούνται τα κοινόχρηστα για διαμερίσματα με τοποθέτηση ανεξάρτητου συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο

diak-logo-posts

Μειώνονται και δεν καταργούνται τα κοινόχρηστα για διαμερίσματα με τοποθέτηση ανεξάρτητου συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Μειώνονται και δεν καταργούνται τα κοινόχρηστα για διαμερίσματα με τοποθέτηση ανεξάρτητου συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο.

Μάλιστα το ποσοστό μείωσης στη συμμετοχή στα έξοδα θέρμανσης της πολυκατοικίας δεν θα είναι της τάξης του 25% που προβλεπόταν στην αρχική ρύθμιση, αλλά πιθανότατα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» θα μειωθεί σε 18-20%.

Η βασική αλλαγή του νομοσχεδίου από την πρώτη ημέρα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο είναι ότι σε περιπτώσεις αυτονόμησης, εφόσον εξακολουθεί να λειτουργεί ή λειτουργήσει στο μέλλον κεντρική θέρμανση, τότε οποιαδήποτε οριζόντια ιδιοκτησία έχει αυτονομηθεί υποχρεούται να συμμετάσχει στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.

Κατά τα άλλα δεν αναμένονται περαιτέρω αλλαγές στην εν λόγω ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύσει αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή καταργείται η υφιστάμενη υποχρέωση για έγκριση από την πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας (50%+1) για την ανεξάρτητη σύνδεση με φυσικό αέριο σε πολυκατοικίες, εφόσον:

Στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου

Έχει ήδη συζητηθεί στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας και δεν έχει προχωρήσει η αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με φυσικό αέριο.

Η προθεσμία για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης είναι 30 ημέρες από την ημέρα που θα τη ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Ο ενδιαφερόμενος κατά τη γενική συνέλευση που θα συζητηθεί η αίτησή του θα πρέπει να προσκομίσει πάνω από μία προσφορές από εξειδικευμένα συνεργεία εγκαταστατών.

Αν η γενική συνέλευση δεν βγάλει θετική απόφαση ή δεν προχωρά στην υλοποίηση της απόφασης μέσα σε 45 ημέρες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης φυσικού αερίου.

Στην περίπτωση της κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου:

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας ή πρακτικά έχει διακοπεί ή περιοριστεί η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης.

Ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και οι χρόνοι όπως στην περίπτωση της αντικατάστασης της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο, δηλαδή 75 ημέρες (30 + 45).

Αυτό όμως που θα ισχύσει είναι ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης, εφόσον εξακολουθεί να λειτουργεί ή λειτουργήσει στο μέλλον κεντρική θέρμανση, οποιαδήποτε οριζόντια ιδιοκτησία έχει αυτονομηθεί με βάση τις διατάξεις της νέας ρύθμισης, υποχρεούται να συμμετάσχει στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, καταβάλλοντας προς τη διαχείρισή του:

Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, το προβλεπόμενο από τη σχετική μελέτη ποσοστό της πάγιας συμμετοχής της ιδιοκτησίας αυτής, με ανώτατο όριο το 18% ή 20%, εφόσον τελικά ισχύσει.

Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης χωρίς ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, το μειωμένο ποσοστό συμμετοχής που προβλέπεται από τον κανονισμό του κτιρίου για τις κενές και μη χρησιμοποιούμενες ιδιοκτησίες, με ανώτατο όριο το προαναφερόμενο ποσοστό.

Αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μειωμένο ποσοστό συμμετοχής, πάλι θα ισχύσει το 18% με 20% του προσδιορισμένου ποσοστού συμμετοχής της ιδιοκτησίας στις δαπάνες αυτές.