Η συντήρηση του κελύφους της οικοδομής είναι υποχρεωτική

designs-whatsapp-image

Η συντήρηση του κελύφους της οικοδομής είναι υποχρεωτική

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Η συντήρηση του κελύφους της οικοδομής είναι υποχρεωτική καθώς και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών του όπως και κάθε βλάβη σε κοινοχρήστους χώρους.

Οι ιδιοκτήτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα από αυτά έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να απαιτήσουν την άμεση επίλυση τους (με κοινόχρηστη δαπάνη) και σε αντίθετη περίπτωση να προχωρήσουν μονοί τους στην επισκευή και να ζητήσουν αποζημίωση το πλήρες κόστος καθώς και κάθε άλλη επιπλέον δαπάνη που θα προκληθεί από την αμέλεια επισκευής της βλάβης από την οικοδομή, τον διαχειριστή και την γενική συνέλευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η γενική συνέλευση της κάθε πολυκατοικίας δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις σε καμιά περίπτωση.

Κάθε απόφαση γενικής συνέλευσης μπορεί να αμφισβητηθεί νόμιμα ακόμη κι αν έχει παρθεί με συντριπτική πλειοψηφία.