Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων νοικοκυριών από την ΕΥΔΑΠ

diak-logo-posts

Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων νοικοκυριών από την ΕΥΔΑΠ

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες συνεχίζει να στηρίζει η ΕΥΔΑΠ για μία ακόμη χρονιά, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να ανανεώσει και να επεκτείνει και για το 2015 τα μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων οικονομικά πολιτών.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:

  • Προσωρινή καθολική αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού το οποίο οφείλεται, για έναν χρόνο.
  • Αρση κάθε διακοπής υδροδότησης σε όσες οικογένειες βρίσκονται σε αποδεδειγμένα πλήρη οικονομική αδυναμία για την εξόφληση ή τη ρύθμιση των οφειλών τους προς την ΕΥΔΑΠ για έναν χρόνο.
  • Εξαίρεση από το πρόγραμμα διακοπών υδροδότησης σε όσες οικογένειες βρίσκονται σε αποδεδειγμένα πλήρη οικονομική αδυναμία για την εξόφληση ή ακόμα και τη ρύθμιση των οφειλών τους προς την εταιρεία
  • Εφαρμογή της διακοπής υδροδότησης μόνον όταν οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές από καταναλώσεις υδροληψίας, πάγιο, υποχρεωτική κατανάλωση, αντικατάσταση υδρομέτρου, κατ’ αποκοπήν εργασίες κ.λπ., αθροιστικά ή μεμονωμένα, υπερβαίνουν τα 500 ευρώ για έναν χρόνο.
  • Προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέχρι του ποσού κύριας οφειλής 3.000 ευρώ, για τους πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, με την προϋπόθεση της έγκαιρης προσέλευσης των οφειλετών για τον διακανονισμό της αποπληρωμής των οφειλών τους σε δόσεις.