Απλήρωτα κοινόχρηστα – Τι προβλέπει ο νόμος

diak-logo-posts

Απλήρωτα κοινόχρηστα – Τι προβλέπει ο νόμος

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

Απλήρωτα κοινόχρηστα – Τι προβλέπει ο νόμος

Απλήρωτα κοινόχρηστα – Τι προβλέπει ο νόμος

Τo πρόβλημα με τα απλήρωτα κοινόχρηστα είναι μεγαλύτερο από ότι μπορούμε να φανταστούμε .

Ο νομοθέτης έχει δώσει τη δυνατότητα στον διαχειριστή της πολυκατοικίας , μετά από απόφαση της Γενική Συνέλευσης του κτηρίου να προχωράει άμεσα σε δικαστικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των συνιδιοκτητών και να επιτύχει την λειτουργία της οικοδομής.
Η δυνατότητα αυτή είναι η διαδικασία της διεκδίκησης των οφειλών και με διαταγή πληρωμής.
Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται χωρίς να κληθεί ο οφειλέτης στο δικαστήριο, ενώ ο διαχειριστής προσκομίζει τις αποδείξεις των οφειλών , όπως και αντίγραφο του συμβολαίου .
Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται εις βάρος του ιδιοκτήτη και όχι του ενοικιαστή , οποίος θα πρέπει να πληρώσει τα οφειλόμενα ποσά, και στη συνέχεια να διεκδικήσει δικαστικά τα χρήματα από τον μισθωτή.

Ο διαχειριστής μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, έχει τη δυνατότητα να καταθέσει και να πετύχει την έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλές κοινοχρήστων σε βάρος όλων των συνιδιοκτητών που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ( άσχετα εάν ο ένοικος είναι ενοικιαστής ).
Δεν έχει σημασία το ύψος των οφειλών, ούτε εάν έχει καταβληθεί μέρος τους .
Το θέμα είναι ότι ο διαχειριστής ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της οικοδομής μπορεί διεκδικήσει από τους οφειλέτες τα οφειλόμενα.
Εκείνο που όμως δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι στα δικαστήρια «σύρεται» ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας , ανεξάρτητα εάν εκείνη τη χρονική στιγμή η ιδιοκτησία του είναι μισθωμένη ή όχι.
Το ύψος των χρεών των οφειλετών προκύπτει βάσει του κανονισμού του κτηρίου και των ποσοστών συνιδιοκτησίας ενός εκάστου από αυτούς .
Η κατάσταση γίνεται ακόμη πολυπλοκότερη, εάν ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν αποπληρώσει τα χρέη απειλείται με κατάσχεση του ακινήτου που πραγματοποιείται για λογαριασμό της πολυκατοικίας.

Εάν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει τις οφειλές, τότε μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με κατάσχεση, ή με προσημείωση της ιδιοκτησίας του , ή με εγγραφή στον Τειρεσία ή και με κατάσχεση των τραπεζικών του λογαριασμών , εφόσον το υπόλοιπο του λογαριασμού του είναι άνω των 1.500 ευρώ ή ακόμη και με κατάσχεση του ενοικίου εις χείρας του μισθωτή του.

Τέλος, το πρόβλημα παραμένει δυσεπίλυτο ή κατά τη γνώμη μου άλυτο στις περιπτώσεις εκείνες , όπου δεν υπάρχει κανονισμός, ούτε πίνακας κατανομής ποσοστών των ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια άτυπα ο διαχειριστής να κατανέμει τα κοινόχρηστα.