Εργασίες συντήρησης στους καυστήρες πετρελαίου

diak-logo-posts

Εργασίες συντήρησης στους καυστήρες πετρελαίου

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

Η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα της εγκατάστασης μας, είναι εργασίες που δεν πρέπει να αμελούμε και που πρέπει να πραγματοποιούμε μια φορά τον χρόνο.

Καλό είναι οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού να γίνονται μετά το τέλος του χειμώνα αμέσως μετά από την βαριά χρήση όπου είναι ακόμη φρέσκα τα κατάλοιπα της καύσης. Έτσι αποφεύγεται πιθανή εμφάνιση διάβρωσης του λέβητα η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη δημιουργία οπών (τρυπών). Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν το φθινόπωρο για την δουλειά αυτή.

Σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάτε ότι οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνονται πάντοτε από αδειούχο τεχνίτη (καυστηρατζή). Αυτός είναι και ο μόνος που μπορεί να εκδώσει επίσημο φύλλο συντήρησης – ελέγχου στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός αδείας του.

Προσοχή! Σε ορισμένες επαρχιακές πόλεις οι αδειούχοι συντηρητές είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού με αποτέλεσμα να είναι δυσεύρετοι σε περιόδους αιχμής!

Οι κυριότερες εργασίες συντήρησης καυστήρα και λέβητα:

  • Καθαρισμός και συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα
  • Κατάλληλη ρύθμιση του καυστήρα για οικονομία καυσίμου και ελαχιστοποίηση των εκπομπών
  • Έλεγχος καυσαερίων
  • Έλεγχος και λίπανση του κυκλοφορητή
  • Έλεγχος αυτοματισμών
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας

Γιατί είναι τόσο σημαντική η συντήρηση καυστήρα και λέβητα;

Γιατί πολύ απλά ένα καλοσυντηρημένο και καλορυθμισμένο σύστημα καυστήρα – λέβητα αυξάνει την συνολική θερμική απόδοση της εγκατάστασης μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου μέχρι και κατά 50%.

Επιπλέον, η τακτική συντήρηση του συστήματος καυστήρα – λέβητα αυξάνει τον χρόνο ζωής του και μειώνει τις πιθανότητες κάποιας σοβαρής βλάβης, σε αντίθεση με ένα σύστημα που συντηρείται ελλιπώς.

Γενικά το κόστος συντήρησης δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό αν και διαφέρει από πόλη σε πόλη. Σε κάθε περίπτωση αποσβένεται από την εξοικονόμηση πετρελαίου που επιτυγχάνεται από την ομαλή λειτουργία του καυστήρα.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι συντηρώντας τις εγκαταστάσεις θέρμανσης εξασφαλίζετε την ασφάλεια, τόσο την δική σας, όσο και των παιδιών σας, οπότε φροντίστε να είστε έτοιμοι πριν έρθει ο χειμώνας.