Αλλαγή παρόχου ρεύματος online, πρώτη φορά στην Ελλάδα

diak-logo-posts

Αλλαγή παρόχου ρεύματος online, πρώτη φορά στην Ελλάδα

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Οι καταναλωτές ηλεκτρισμού μπορούν πλέον να αλλάξουν Πάροχο με πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία μέσα από το allazorevma.gr

Η δυνατότητα αλλαγής Παρόχου on-line προσφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και η διαδικασία είναι εξαιρετικά εύκολη, γρήγορη και εντελώς δωρεάν.

Ο καταναλωτής εισάγει τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής φόρμας. Ο χρόνος που απαιτείται για να συμπληρωθεί είναι περίπου 3 λεπτά. Η φόρμα υποβάλλεται on-line.

Το allazorevma.gr αφού την ελέγξει και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, την προωθεί άμεσα στον Πάροχο που έχει επιλεγεί.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής αλλαγής προσφέρεται αρχικά για τρεις εναλλακτικούς Παρόχους. Η σύγκριση όμως εξακολουθεί να περιλαμβάνει τα προγράμματα όλων των Παρόχων ανεξάρτητα αν συνεργάζονται με το allazorevma.gr στην ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων.

Αλλάζουμε τώρα ρεύμα λοιπόν, εύκολα γρήγορα και σωστά – τώρα και ηλεκτρονικά με το allazorevma.gr!