Αλλαγή παρόχου ρεύματος online, πρώτη φορά στην Ελλάδα

diak-logo-posts

Αλλαγή παρόχου ρεύματος online, πρώτη φορά στην Ελλάδα

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Αλλαγή παρόχου ρεύματος online, πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι καταναλωτές ηλεκτρισμού μπορούν πλέον να αλλάξουν Πάροχο με πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία μέσα από το allazorevma.gr

Η δυνατότητα αλλαγής Παρόχου on-line προσφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και η διαδικασία είναι εξαιρετικά εύκολη, γρήγορη και εντελώς δωρεάν. Ο καταναλωτής εισάγει τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής φόρμας. Ο χρόνος που απαιτείται για να συμπληρωθεί είναι περίπου 3 λεπτά. Η φόρμα υποβάλλεται on-line. Το allazorevma.gr αφού την ελέγξει και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, την προωθεί άμεσα στον Πάροχο που έχει επιλεγεί. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής αλλαγής προσφέρεται αρχικά για τρεις εναλλακτικούς Παρόχους. Η σύγκριση όμως εξακολουθεί να περιλαμβάνει τα προγράμματα όλων των Παρόχων ανεξάρτητα αν συνεργάζονται με το allazorevma.gr στην ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων.

Αλλάζουμε τώρα ρεύμα λοιπόν, εύκολα γρήγορα και σωστά – τώρα και ηλεκτρονικά με το allazorevma.gr!