Υποχρεωτική η αλλαγή της καταμέτρησης κατανάλωσης ενέργειας στη θέρμανση με ατομικούς μετρητές

diak-logo-posts

Υποχρεωτική η αλλαγή της καταμέτρησης κατανάλωσης ενέργειας στη θέρμανση με ατομικούς μετρητές

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016 θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που καταναλώνουν ενέργεια από κεντρική μονάδα θέρμανσης να την μετατρέψουν σε ατομική, σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία που ενσωματώθηκε από το Νοέμβρη του 2015 στην Ελληνική Νομοθεσία.

Ωστόσο άγνωστες είναι ακόμη οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών αφού διευκρινήσεις από το αρμόδιο υπουργείο δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.