Πότε παραγράφονται τα κοινόχρηστα;

νομική υποστήριξη

Πότε παραγράφονται τα κοινόχρηστα;

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

Οι οφειλές των κοινοχρήστων, αποτελούν ένα διαδεδομένο θέμα στις πολυκατοικίες και πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα και διαφωνίες μεταξύ των ιδιοκτητών ή των ενοικιαστών.

Οι κοινόχρηστοι χώροι σε ένα κτίριο περιλαμβάνουν συνήθως τους κοινούς διαδρόμους, τον ανελκυστήρα, τις σκάλες, τον κήπο ή ακόμα και το γυμναστήριο ή την πισίνα, αν υπάρχουν.

Η συντήρηση αυτών των χώρων και οι λειτουργικές δαπάνες συνήθως καλύπτονται από τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές.

Πολλές φορές όμως, τα κοινόχρηστα μένουν ανεξόφλητα, επομένως προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα: Πότε όμως παραγράφονται αυτές οι οφειλές;

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε την έννοια της παραγραφής των κοινοχρήστων, τις παραμέτρους που επηρεάζουν την παραγραφή και τις συνέπειες που προκύπτουν από την παρέλευση του χρόνου.

Η έννοια της παραγραφής των κοινοχρήστων:

Η παραγραφή των κοινοχρήστων είναι ένα νομικό ζήτημα και συνήθως αποτελεί, την απώλεια του δικαιώματος επιβολής μιας οφειλής, μετά τη λήξη ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Αυτό σημαίνει ότι αν ένα άτομο δεν έχει κινήσει νομική διαδικασία για την είσπραξη των κοινοχρήστων, εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται νομικά για την παραγραφή, τότε χάνει το δικαίωμα να απαιτήσει την οφειλή από τον χρεώστη.

Η παραγραφή οφειλών των κοινοχρήστων είναι ένα σημαντικό θέμα που απαιτεί προσεκτική διαχείριση και τήρηση των νομικών προθεσμιών.

Κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερώνεται για το νομικό πλαίσιο και τις προθεσμίες παραγραφής που ισχύουν στη χώρα του και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των κοινοχρήστων.

Επιπλέον, η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των ιδιοκτητών μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή προβλημάτων και διαφωνιών που αφορούν τις οφειλές και τη διαχείριση των κοινών χώρων.

Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγραφή:

Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγραφή των κοινοχρήστων.

 • Διακοπή της παραγραφής κοινοχρήστων:
  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παραγραφή μπορεί να διακοπεί, προσωρινά ή μόνιμα, λόγω συγκεκριμένων ενεργειών ή γεγονότων. Για παράδειγμα, αν ο ιδιοκτήτης υποβάλλει αγωγή για την είσπραξη των κοινοχρήστων, η παραγραφή διακόπτεται κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος παραγραφής παγώνει και ξαναρχίζει να μετράει από τη στιγμή που λήγει η διακοπή.
 • Αναστολή της παραγραφής κοινοχρήστων:
  Η παραγραφή μπορεί να ανασταλεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει κάποια ειδική νομοθεσία ή δικαστική απόφαση που αναστέλλει την παραγραφή για συγκεκριμένη περίοδο. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν περίοδο πολέμου, κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή οικονομική κρίση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παραγραφή αναστέλλεται και δεν εκτελείται μέχρι να λήξει η ειδική περίοδος που έχει οριστεί.
 • Ορισμός των ανεξόφλητων οφειλών και ο ρόλος του διαχειριστή
  Σε περίπτωση ύπαρξης ανεξόφλητων κοινοχρήστων, ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αναλάβει δικαστικές ενέργειες για την είσπραξη των οφειλών.

Αυτό γίνεται προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της πολυκατοικίας και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της. Σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποσό που οφείλεται και η εξόφληση μέρους του, δεν έχουν σημασία. Η δικαστική απόφαση για την είσπραξη μπορεί να εκδοθεί σε κάθε περίπτωση.

Συχνά, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες αναρωτιούνται σε ποιες περιπτώσεις ισχύει η παραγραφή των ανεξόφλητων κοινοχρήστων. Γενικά, τα χρέη των ανεξόφλητων κοινοχρήστων παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια, εάν δεν έχει κατατεθεί δικαστική αξίωση ή αίτηση είσπραξης.

Για την έναρξη της δικαστικής δίωξης απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Οριζόντιος Κανονισμός Διαχείρισης.
 2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη διορισμό του διαχειριστή.
 3. Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την εκδίκαση πληρωμής.
 4. Έγγραφο ιδιοκτησίας του οφειλέτη.
 5. Ειδοποιητήρια των κοινοχρήστων για το ποσό των οφειλών.
 6. Τιμολόγια κοινοχρήστων δαπανών.
 7. Εξώδικη όχληση.

Θα πρέπει βέβαια πάντα, να εξαντλούμε κάθε πιθανή δυνατότητα συνεννόησης με τους συνιδιοκτήτες και να έχουμε υπόψη μας, ότι η δικαστική οδός αποτελεί ένα ακραίο μέσο. Ωστόσο, αν την ακολουθήσουμε, είναι σημαντικό να έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και να γνωρίζουμε τα νομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.

Έγκαιρη είσπραξη ανεξόφλητων κοινοχρήστων

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα χρέη των ανεξόφλητων κοινοχρήστων παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια, εάν δεν έχει υποβληθεί δικαστική αξίωση και αίτηση είσπραξης.

Για παράδειγμα, αν ένα διαμέρισμα οφείλει κοινόχρηστα για τα τελευταία 10 χρόνια, μπορούμε να διεκδικήσουμε μόνο τα οφειλόμενα της τελευταίας πενταετίας. Επομένως, είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί και να μην αφήνουμε τα προβλήματα να εκτείνονται για περισσότερα από 5 χρόνια.

Billys και Παραγραφή κοινοχρήστων

Εμείς στο Βillys, γνωρίζουμε πως το θέμα της παραγραφής των κοινοχρήστων αποτελεί σημαντικό θέμα για την σωστή λειτουργία και διαχείριση ενός κτιρίου με πολλούς ιδιοκτήτες.

Όλοι οι ιδιοκτήτες πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σχετικά με τα κοινόχρηστα, να τηρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να εξετάζουν τις νομικές πτυχές που αφορούν την παραγραφή.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η συμβουλή ενός νομικού ειδικού για την ερμηνεία της νομοθεσίας και την εφαρμογή των κανόνων παραγραφής στην εκάστοτε περίπτωση.

Μόνο ένας ειδικός μπορεί να παράσχει συγκεκριμένες συμβουλές και καθοδήγηση, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.