Πως βλέπω ηλεκτρονικά τον λογαριασμό ΕΥΔΑΠ

diak-logo-posts

Πως βλέπω ηλεκτρονικά τον λογαριασμό ΕΥΔΑΠ

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

Οδηγίες:

https://www.eydap.gr/MyAccount/MyCurrentAccount/

Για να δείτε τον τελευταίο λογαριασμό της παροχής σας δώστε τον Αριθμό Μητρώου (1) και τον Αριθμό Μετρητή (2), όπως ακριβώς αναγράφονται σε κάποιο λογαριασμό της παροχής (κεφαλαία ελληνικά).

Δείτε τον τρέχοντα λογαριασμό και ενδεχομένως εξοφλήστε τον:

Αρ. Μητρ. ΕΥΔΑΠ:
Αριθμός Μετρητή:

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

Εάν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις, δηλαδή

τότε με το εμφανιζόμενο πλήκτρο [e-Πληρωμή] μπορείτε να οδηγηθείτε στην Ηλεκτρονική Τραπεζική συνεργαζομένων Τραπεζών για την εξόφλησή του. Ακολούθως στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικής πληρωμής της Τράπεζάς σας θα βρείτε τα δεδομένα του Λογαριασμού σας προσυμπληρωμένα για διευκόλυνσή σας και θα ενημερωθείτε για την ενδεχόμενη χρέωση της συναλλαγής αυτής εκ μέρους της Τράπεζας.