ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: Χρήσιμες πληροφορίες- απαντήσεις

diak-logo-posts

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: Χρήσιμες πληροφορίες- απαντήσεις

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Eπιλέγει ο καταναλωτής τη θέση του μετρητή ή τη θέση του ρυθμιστή;

Το βασικό κριτήριο είναι η τήρηση των προδιαγραφών εγκατάστασης.

Ασφάλεια από συσκευές φυσικού αερίου

Σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα της συσκευής, ο ειδικός μηχανισμός που διαθέτουν οι συσκευές φυσικού αερίου διακόπτει αυτόματα την παροχή του. Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί ειδικός ανιχνευτής φυσικού αερίου στο χώρο με αυτοματισμό διακοπής της παροχής του.

Εκρήγνυται το φυσικό αέριο;

Το φυσικό αέριο αναφλέγεται, όπως όλα τα καύσιμα, μόνο εάν αναμιχθεί με αέρα σε μία πολύ συγκεκριμένη αναλογία (5% έως 15% κατ’ όγκο) και εάν υπάρξει συγχρόνως σπινθήρας. Η σχεδίαση και η κατασκευή της Εσωτερικής Εγκατάστασης από Μηχανικούς και Αδειοδοτημένους Εγκαταστάτες, και ο έλεγχος της από την αρμόδια εταιρεία, γίνονται με την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών. Με τον τρόπο αυτό εκμηδενίζεται πραγματικά η πιθανότητα τέτοιων συμβάντων.

Κατά πόσο τα δίκτυα φυσικού αερίου παρέχουν ασφάλεια σε περίπτωση σεισμού;

Τα δίκτυα φυσικού αερίου κατασκευάζονται από αγωγούς πολυαιθυλενίου, δηλαδή από υλικό εύκαμπτο, οπότε η ίδια η ελαστικότητά του επιτρέπει να ακολουθεί τις μετακινήσεις της γης την ώρα του σεισμού, άρα να μην παρουσιάζει ζημιές, πράγμα που έχει παρατηρηθεί ως συμπεριφορά και στα δίκτυα διεθνώς.

Σχετικά με τα χαλύβδινα δίκτυα, έχουν τηρηθεί πιστά οι αυστηρές προδιαγραφές στην κατασκευή και η συμπεριφορά τους είναι άριστη. Επιπλέον, στις συνδέσεις των καταναλωτών με τα δίκτυα 4 bar, τοποθετείται στον παροχετευτικό αγωγό βαλβίδα αυτόματης διακοπής της ροής (flow-limitor) σε περίπτωση που υπάρξει μέσα στον αγωγό ροή μεγαλύτερη από την καθορισμένη, καθώς και βαλβίδα αποκοπής στο ρυθμιστή (shut-off).

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου είναι πρωταρχικό μέλημα όλων όσων εμπλέκονται με την κατασκευή τους και διασφαλίζεται καθώς ακολουθούνται οι προδιαγραφές του εθνικού Κανονισμού και γίνονται οι αναγκαίοι έλεγχοι και δοκιμές από τους ίδιους τους εγκαταστάτες

Τι συστήματα ασφαλείας υπάρχουν έναντι σεισμού;

Πρόκειται είτε για ανεξάρτητους ανιχνευτές (ηλεκτρονική αντισεισμική βαλβίδα) που τοποθετούνται σε δομικό σημείο του σπιτιού και δίνουν σήμα σε ηλεκτροβάνα για τη διακοπή της παροχής είτε για συστήματα ενσωματωμένα στην εσωτερική εγκατάσταση (μηχανική αντισεισμική βαλβίδα) που επίσης διακόπτουν αυτόματα την παροχή σε περίπτωση σεισμού.

Τι προβλέπεται για την ασφάλεια έναντι διαρροής φυσικού αερίου;

Ο Εθνικός Κανονισμός προδιαγράφει υλικά, εξαρτήματα, συνδέσεις και ελέγχους που πραγματοποιούνται στην εσωτερική εγκατάσταση, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των εγκαταστάσεων. Προαιρετικά ή και υποχρεωτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορεί να τοποθετηθεί διάταξη ανίχνευσης διαρροής του φυσικού αερίου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου;

Το φυσικό αέριο παρέχει ευκολία, ανεξαρτησία, αυτονομία, ασφάλεια και οικονομία με την μόνιμη και σταθερή παροχή του. Τα βασικά οφέλη της χρήσης του φυσικού αερίου είναι:

 • Καλύτερη διαχείριση: άμεση γνώση της ποσότητας φυσικού αερίου που έχει καταναλωθεί, μέσω της καταγραφής του μετρητή, και πληρωμή μόνο για την ποσότητα αυτή.
 • Εύχρηστο: άμεσα διαθέσιμο σε όλους τους χώρους χρήσης, με σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς την ανάγκη παραγγελίας και δεξαμενής αποθήκευσης. Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων.
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: δεν παράγεται τέφρα κατά την καύση του και με σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών χρήσης.
 • Ασφάλεια: Οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων που εφαρμόζεται, εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.
 • Οικολογικό: η καύση του δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα, ούτε παράγει ενώσεις θείου, που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης. Εξασφαλίζεται έτσι η χρήση ενός καθαρού καυσίμου, χωρίς οσμές και ρύπους.
 • Πρακτικό: οι νέου τύπου συσκευές (επίτοιχοι λέβητες) παρέχουν τη δυνατότητα για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης (όπως περιπτώσεις ανακαινίσεων, αυτονομήσεων, κλπ), οι οποίες θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων.

Ποια προϊόντα αντικαθιστά το φυσικό αέριο; Ποια είναι τα ανταγωνιστικά προϊόντα;

Ανάλογα με την χρήση αντικαθιστά:

 • το πετρέλαιο θέρμανσης
 • το πετρέλαιο κίνησης
 • το ηλεκτρικό ρεύμα
 • το υγραέριο
 • το μαζούτ
 • ή συνδυασμό των αναφερομένων προϊόντων

Ποιες είναι οι χρήσεις του φυσικό αέριο;

Το φυσικό αέριο μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και να χρησιμοποιηθεί για:

 • Παροχή ζεστού νερού χρήσης
 • Θέρμανση χώρων
 • Παραγωγή ατμού
 • Μαγείρεμα
 • Κλιματισμό
 • Συμπαραγωγή (ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας)
 • Πλήθος Επαγγελματικών χρήσεων (στεγνοκαθαριστήρια, αρτοποιία, εστιατόρια κ.α.)
 • Βιομηχανική Χρήση (κύρια για κάλυψη θερμικών αναγκών στην παραγωγική διαδικασία)