Φθηνότερα κλιματισμός και θέρμανση, έως 80%, με γεωθερμικές αντλίες

diak-logo-posts

Φθηνότερα κλιματισμός και θέρμανση, έως 80%, με γεωθερμικές αντλίες

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Εως και 80% εξοικονόμηση ενέργειας υπόσχονται τα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας, τα οποία και πρακτικά αξιοποιούν τη σταθερή θερμοκρασία του εδάφους, υπογείων και επιφανειακών υδάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση έναντι των αντίστοιχων συμβατικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σε ημερίδα το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), η αβαθής γεωθερμία -η ενέργεια που προέρχεται από μικρό βάθος και εκμεταλλεύεται τη θερμότητα των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών και υδάτων (επιφανειακών και υπογείων)- χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Τα συστήματα ΓΑΘ αξιοποιούν την πρακτικά σταθερή θερμοκρασία του εδάφους, υπογείων και επιφανειακών υδάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Έτσι επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση των αντλιών θερμότητας έναντι των αντίστοιχων συμβατικών συστημάτων με εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80%.

Οι ΓΑΘ μπορούν να είναι εγκατεστημένες είτε σε μεμονωμένα κτίρια οποιοδήποτε μεγέθους για θέρμανση/ψύξη και παροχή ζεστού νερού χρήσης καθώς και σε μονάδες τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης με ΓΑΘ.

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είναι διαδεδομένες σε όλο τον κόσμο -παγκοσμίως είναι εγκατεστημένες πάνω από 3 εκατ. μονάδες- και ιδιαίτερα σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Σουηδία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Γερμανία και η Γαλλία, όπου έχει αναπτυχθεί και καθιερωθεί η αντίστοιχη τεχνολογία και πρακτικές, και όπου συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας λειτουργούν αξιόπιστα επί σειρά δεκαετιών.