ΔΕΗ: Οι υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας μπαίνουν στους σκοπούς της εταιρείας

deh

ΔΕΗ: Οι υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας μπαίνουν στους σκοπούς της εταιρείας

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Οι υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας θα συμπεριληφθούν στους εταιρικούς σκοπούς της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθούνται στο καταστατικό της εταιρείας ενόψει της έκτακτης ΓΣ της 4ης Ιουνίου.

Συγκεκριμένα στους σκοπούς της εταιρείας θα συμπεριληφθεί επίσης η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μελέτης, εφαρμογής, εγκατάστασης, διαχείρισης και χρηματοδότησης συστημάτων παραγωγής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η διεύρυνση της γκάμας των υπηρεσιών που προσφέρει η ΔΕΗ στους πελάτες της αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους του στρατηγικού πλάνου της επιχείρησης για τον τομέα της εμπορίας.

Ως προς τις υπόλοιπες αλλαγές που προωθούνται στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να είναι σύννομο με τις διατάξεις του νέου νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση, τα μέλη του ΔΣ παραμένουν 11 και παραμένουν κανονικά σε αυτό οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Ωστόσο εισάγεται πρόβλεψη για την πολιτική καταλληλότητας των μελών του ΔΣ, ενώ θεσπίζονται κανόνες διασφάλισης της διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης στο ΔΣ κατά φύλο, ηλικία, εκπροσώπηση μετόχων και επιστημονικό/ επαγγελματικό πεδίο.

Μεταξύ άλλων για την επιλογή των υποψήφιων μελών του ΔΣ, προβλέπεται η λειτουργία Επιτροπής Υποψηφιοτήτων που αποτελείται από 3 ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ.

Η επιτροπή εντοπίζει και προτείνει προς το ΔΣ και μέσω αυτού προς τη ΓΣ πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που η εταιρεία υιοθετεί.

Του Χάρη Φλουδόπουλου