Από 29 Ιουνίου υποχρεωτικά ηλεκτρονικά οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων

iot

Από 29 Ιουνίου υποχρεωτικά ηλεκτρονικά οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων

Κοινόχρηστες ειδήσεις

Από 29 Ιουνίου υποχρεωτικά ηλεκτρονικά οι δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων

Για τις 29 Ιουνίου 2021 μετατέθηκε η υποχρεωτική υποβολή δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myProperty, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3DR Engineering
Η ΑΑΔΕ προχώρησε στη μετάθεση της σχετικής προθεσμίας – που έληγε σήμερα – μετά από αιτήματα των συμβολαιογράφων και με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Η αγοραπωλησία ενός ακινήτου ολοκληρώνεται σε 9 ψηφιακά βήματα

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή.
Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet
Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση
Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος
Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.
Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).
Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.
Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή.
Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty