Τιμοκατάλογος

f7f8c4727a011019fe43a7eaa92bf9a5

Τιμοκατάλογος

Υπηρεσίες-0
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ 0,82 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚ 0,40 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΑΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ 2,00€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΌ 9€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΌ 7,50€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΩΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 30,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  + 15,00€ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 30,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ + 15,00€ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 2,00€ ΑΝΑ Τ.Μ. ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ 3,00€ ΑΝΑ Τ.Μ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΜΟΚΕΤΕΣ & ΦΛΟΚΑΤΕΣ 4,00€ ΑΝΑ Τ.Μ. ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΧΑΛΙΩΝ 5,00€ ΑΝΑ Τ.Μ. ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΩΤΩΝ ΧΑΛΙΩΝ 8,00€ ΑΝΑ Τ.Μ. ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΠΟ 6,00€ ΑΝΑ Τ.Μ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 63,00 € ΕΩΣ 4 ΟΡΟΦΟΙ 20 ΔΙΑΜ.
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 154,00 € ΕΩΣ 7 ΕΠΙΠΕΔΑ 100 ΔΙΑΜ.
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 42,00 € ΠΕΡΙΠΟΥ 100 Τ.Μ.
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 63,00 € ΠΕΡΙΠΟΥ 100 Τ.Μ. ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 14,00-28,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GEL 10,50 €  ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΔΙΑ 14,00-28,00€ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ 150-200 Τ.Μ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ 14,00-28,00€  ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ 14,00-28,00€   ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΟΣΟ
Έρευνα ακίνητης περιουσίας ανά πηγή  60€
Σύνταξη εξώδικης πρόσκλησης  100€
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση έως 5.000 €  100€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 5.001 € έως 20.000 €  200€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 20.001 € έως 50.000 €  300€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 50.001 € έως 150.000 €  450€ (1,2)
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης διαταγής πληρωμής για απαίτηση από 150.001 € και άνω  700€ (1,2)
Σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση  30€  (3)
Εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτου του οφειλέτη

-Αμοιβή δικηγόρου και αίτηση στο υποθηκοφυλάκειο, περιγραφή ακινήτου και εγγραφή προσημείωσης με βάση διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόφαση

-Δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογίου για έγγραφη προσημείωση

-Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη

 

350€

0,075% – 0,085% επί της οφειλής

100€

Κατάσχεση, πρόγραμμα πλειστηριασμού. Δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού ή εντολή για αναγκαστική εκτέλεση στον συμβολαιογράφο ή δικαστικό επιμελητή αντίστοιχα, κατάθεση παράδοση εγγράφων εκτέλεσης, επιμέλεια διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

– Αμοιβή συμβολαιογράφου – δικαστικού επιμελητή

– Αμοιβή δικηγόρου

– Αναγγελία σε πληστηριασμό

 

 

Όπως καθορίζεται από τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

100€

150€

 Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

– Σύνταξη κατασχετηρίων και παρακολούθηση

Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Ανακοπές και αναστολές κατά διαταγών πληρωμής και διαδικασίας εκτέλεσης

– Αμοιβή δικηγόρου

150€ Ειρηνοδικείο
300€ Πρωτοδικείο
(έως 250.000€)
Σύνταξη – Κατάθεση αγωγής μικροδιαφοράς 100€
Αναβολές αστικών/ποινικών δικαστηρίων, σύνταξη κλήσης από ματαίωση 30€
Σύνταξη – Κατάθεση έγκλησης (από ακάλυπτη επιταγή) 150€
Παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικό δικαστήριο Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, τακτικής αγωγής, αγωγής μικροδιαφοράς
– Αμοιβή δικηγόρου
Ονομαστική αξία γραμ/τίου προείσπραξης του ΔΣΑ
Σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αναγνώρισης – ρύθμισης χρέους 80€
Παρακολούθηση πορείας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης 30€
Παρακολούθηση αίτησης πτώχευσης 30€
Αναγγελία σε πτώχευση / εξυγίανση 150€
Παρακολούθηση δικαστηρίων Ν. 3869/10 Αττική 150€
Επαρχία 200€
Για τις επιδόσεις των δικογραφιών, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών θα γίνονται σύμφωνα με το ΦΕΚ των αμοιβών τους

 

 

(1) Πλέον δικαστικού ενσήμου 1,16%, επί του ποσού κεφαλοίου της απαίτησης, χαρτοσήμανσης διαταγών πληρωμής σε ειρηνοδικείο 7,60€ και Μονομελές Πρωτοδικείο 10,15€ και τέλος απογραφών και τέλος επιταγής προς πληρωμή.
(2) Για τις εκδοθείσες διαταγές πληρωμής στην επαρχία, καταβάλλεται επιπλέον το ποσό των 100€
(3) Το ποσό της σύνταξης της επιταγής αποδίδεται στον δικηγόρο