Αγορά κατοικίας ή ενοίκιο; Tι συμφέρει περισσότερο – Παραδείγματα

media handler

Αγορά κατοικίας ή ενοίκιο; Tι συμφέρει περισσότερο – Παραδείγματα

Βιβλιοθήκη Κοινοχρήστων

Ιδανική είναι η τρέχουσα συγκυρία για όσους μένουν στο ενοίκιο να προχωρήσουν σε αγορά δικής τους κατοικίας, χρηματοδοτούμενοι έως και κατά 80% με στεγαστικό δάνειο.

Οι τράπεζες διαθέτουν απεριόριστη ρευστότητα αυτή τη στιγμή και έχουν θέσει υψηλούς στόχους για τις εργασίες τους στη στεγαστική πίστη.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση υποψήφιων δανειοληπτών που είναι αξιόχρεοι και διαθέτουν τουλάχιστον το 20% της αξίας του ακινήτου που τους ενδιαφέρει.

Σύμφωνα με τραπεζική πηγή, ο συνδυασμός των πολύ χαμηλών επιτοκίων, των χαμηλών ακόμη τιμημάτων σε πολλές περιοχές της χώρας και των αυξημένων μισθωμάτων, έχουν καταστήσει εκ νέου την αγορά σπιτιού πιο συμφέρουσα από την ενοικίαση.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από το δείκτη «Τιμές Κατοικιών προς Μισθώσεις» που καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος στα μέσα του 2019 βρισκόταν κάτω από το 80. Δηλαδή βρισκόταν σε απόσταση άνω του 25% από το όριο του 100, πάνω από το οποίο ο δείκτης δηλώνει ότι συμφέρει η ενοικίαση κατοικίας σε σχέση με την αγορά της.

Επιπλέον, τα ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν σήμερα ένα αξιόπιστο εναλλακτικό εργαλείο επένδυσης, σε μία περίοδο που η τήρηση καταθέσεων στις τράπεζες προσφέρει πλέον μηδενικές αποδόσεις. Κι αυτό διότι ένα επενδυτικό ακίνητο προσφέρει καθαρές αποδόσεις μέσω των ενοικίων της τάξης του 3% με 4% κατά μέσο όρο, χωρίς να συνυπολογίζεται η αναμενόμενη άνοδος της αξίας του τα επόμενα χρόνια.

Από την άλλη, η πληρωμή ενοικίου κάθε μήνα αν και προσφέρει στέγαση, δεν επιστρέφει τίποτα από πλευράς επένδυσης.

Ενοίκιο ή αγορά κατοικίας

Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει πώς ένα νοικοκυριό μπορεί να κερδίσει ετησίως 1.000 ευρώ περίπου, φεύγοντας από το ενοίκιο και αγοράζοντας δικό του σπίτι με στεγαστικό δάνειο.

Ας υποθέσουμε ότι μια οικία εμπορικής αξίας 100.000 ευρώ ενοικιάζεται για 450 ευρώ το μήνα ή 5.400 ευρώ ετησίως. Στην περίπτωση της αγοράς της για ιδιοκατοίκηση στην τρέχουσα αξία, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής: 100.000 ευρώ η αξία του ακινήτου 6.000 ευρώ τα διάφορα έξοδα (μεσιτικά, συμβολαιογραφικά, δικηγόρου, φόρο μεταβίβασης, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου κλπ.,)  Άρα το συνολικό κόστος διαμορφώνεται σε 106.000 ευρώ. Εξάλλου, προκύπτει ετήσια επιβάρυνση λόγω ΕΝΦΙΑ και δαπανών συντήρησης, που ανέρχεται σε 400 ευρώ ετησίως.

Αν το νοικοκυριό του παραδείγματος διαθέτει 20.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στην αγορά του ακινήτου και λάβει δάνειο 80.000 ευρώ, διάρκειας 30 ετών με επιτόκιο 3%, θα πληρώνει μηνιαία δόση 340 ευρώ. Πρόκειται για επίπεδα χαμηλότερα κατά 24% σε σχέση με το μίσθωμα. Δηλαδή το ετήσιο κέρδος από αυτή τη διαφορά φτάνει τις 4.080 ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, το καθαρό ποσό ελάφρυνσης που προκύπτει αν από το ενοίκιο αφαιρέσει κανείς τη δόση του δανείου, τον ετήσιο ΕΝΦΙΑ και το κόστος συντήρησης, ανέρχεται σε 77 ευρώ μηνιαίως ή 924 ευρώ ετησίως.